نکات مشاوران

 • tips1

  شهریه پزشکی دانشگاه آزاد را در اینجا مشاهده می کنید. میزان شهریه پزشکی دانشگاه آزاد، نحوه محاسبه شهریه پزشکی دانشگاه آزاد، میزان افزایش شهریه پزشکی دانشگاه آزاد در سال 1400، لیست دانشگاه های آزاد علوم پزشکی و سار اطلاعات ضروری در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته اند.

 • tips1

  شهریه پزشکی پردیس خودگردان در اینجا آورده شده است. محدوده شهریه پزشکی پردیس خودگردان، شهریه پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شهریه پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، شهریه پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ... در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته اند.

 • tips1

  شهریه شبانی کارشناسی رشته های علوم تجربی، انسانی و ریاضی را در اینجا مشاهده می کنید. میزان شهریه شبانه دانشگاه ها، شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه تهران، شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه ها در این مطلب بررسی شده اند.

 • tips1

  شهریه دانشگاه غیر انتفاعی در اینجا آورده شده است. نحوه تخصیص شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی، شهریه دانشگاه غیر انتفاعی – مقطع کاردانی، شهریه دانشگاه غیر انتفاعی – مقطع کارشناسی و سایر اطلاعات ضروری مورد بررسی قرار گرفته است.

 • tips1

  شهریه دانشگاه پیام نور در اینجا آورده شده است. بخش های مختلف شهریه دانشگاه پیام نور، شهریه کارشناسی دانشگاه پیام نور، ناحیه بندی استان ها در دانشگاه پیام نور، تفاوت شهریه دانشگاه پیام نور و آزاد، نحوه قسط بندی شهریه دانشگاه پیام نور، تخفیف در شهریه دانشگاه پیام نور و سایر اطلاعات مورد نیاز داوطلبان خواهان قبولی در دانشگاه پیام نور و دانشجویان این دانشگاه در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته است.

 • tips1

  گم کردن شماره پرونده و شماره داوطلبی را در اینجا مشاهده می کنید. راه حل گم کردن شماره پرونده و شماره داوطلبی، راهنمای تصویری پیدا کردن شماره پرونده و داوطلبی، نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی، نحوه عضویت در سایت سازمان سنجش، نحوه ثبت درخواست در سایت سازمان سنجش و بسیاری از نکات مهم در ارتباط با این دو شماره در این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 • tips1

  کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 1401 کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی چند روز قبل از آزمون روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. راهنمای دریاقت کارت ورود به جلسه و ملاحظات مربوط به آن را می توانید مشاهده کنید.

 • tips1

  تعدادی از دانشگاه های آزاد کشور علاوه بر ظرفیت و تعداد پذیرش اصلی خود، اقدام به پذیرش دانشجو به صورت ظرفیت مازاد می کنند. به طوری که از دانشجویانی که می خواهند در این رشته ها تحصیل کنند شهریه بیشتری نسبت به دیگران دانشجو می گیرند.

 • tips1

  در این مطلب به بررسی انواع دانشگاه های شهریه پرداز خواهیم گفت. یکی از دانشگاه هایی که داوطلبان در حین انتخاب رشته با آن رو به رو می شوند دانشگاه های شهریه پرداز می باشد.

 • tips1

  مفهوم تراز کنکور در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تراز کنکور، تفاوت تراز و رتبه کنکور، عوامل موثر بر تراز کنکور، محل قرار گرفتن تراز در کارنامه داوطلبان و نحوه محاسبه تراز کنکور به صورت مفصل در این مطلب بررسی شده است.