نکات مشاوران

 • tips1

  شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

 • tips1

  شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

 • tips1

  شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه یزد در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

 • tips1

  شهریه دوره مجازی و پردیس خودگردان دانشگاه شیراز در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های مجازی و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

 • tips1

  شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تبریز در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره پردیس خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

 • tips1

  تغییر اولویت انتخاب رشته ارشد برای تعدادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهم می باشد. نحوه ثبت درخواست بررسی اشتباه انتخاب رشته ارشد از طریق درخواست تغییر دوره قبولی ارشد، درخواست مجوز شرکت در آزمون سال بعد، درخواست به حد نصاب نرسیدن محل قبولی و درخواست بررسی اولویت های بعدی صورت می گیر که در این مطلب به صورت مفصل توضیح داده شده اند.

 • tips1

  تعدادی از دانشگاه های کشور مانند دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه غیرانتفاعی خاتمدر مقطع کارشناسی ارشد دوره هایی با دانشگاه های خارجی برگزار و اقدام به پذیرش دانشجو در این دوره ها می کنند.

 • tips1

  کدهای لازم برای ثبت نام کنکور ارشد که داوطبان باید در فرم ثبت نام وارد کنند در این مطلب به تفکیک ارائه شده است. کدهای مورد نیاز برای ثبت نام کنکور ارشد شامل: کد سوابق تحصیلی کارشناسی، کد وضعیت نظام وظیفه ارشد، کد موسسه محل تحصیل یا اخذ مدرک کارشناسی، کد دانشگاه ها، کد بخش محل تولد و کد استان و بخش محل اقامت می باشد.

 • tips1

  در جداول زیر لیست و کد تمام دانشگاه های غیر انتفاعی کشور را مشاهده می کنید. وارد کردن کد دانشگاه های غیر انتفاعی برای ثبت نام کنکور ارشد در قسمت محل اخذ مدرک کارشناسی الزامی است.

 • tips1

  در جداول زیر لیست و کد تمام دانشگاه های پیام نور کشور را مشاهده می کنید. وارد کردن کد دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام کنکور ارشد در قسمت محل اخذ مدرک کارشناسی الزامی است.