راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 | راهنمای کاملا تصویری ثبت نام
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 | راهنمای کاملا تصویری ثبت نام

 

راهنمای پر کردن فرم ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402

در دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت  فرم پیش ثبت نام اینترنتی ارشد بهداشت آورده شده است.

برای آشنایی شما با روند ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402، تمام بخش های فرم ثبت نام ارشد بهداشت 1402به ترتیب آورده شده است.

این راهنما شامل موارد زیر می باشد:

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402  اطلاعات فردی

 راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 – اطلاعات فردی
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402– اطلاعات فردی

ابتدا لازم به ذکر است شما داوطلبان باید اسکن عکس پرسنلی، صفحه اول و آخر شناسنامه، پشت و رو کارت ملی را آماده داشته باشید.

ابتدا باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی خود را به صورت دقیق و مطابق با اطلاعات شناسنامه ای خود وارد کنید.

در قسمت بعدی باید جنسیت ( زن – مرد )، تابعیت ( ایرانی – غیر ایرانی )، وضعیت تاهل ( متاهل – مجرد)، دانشجو ایرانی/ غیر ایرانی، تابع کشور ( برای تبعه خارجی) و تاریخ دقیق تولد خود را وارد کنید.

در قسمت آخر اگر معلولیت خاصی دارید باید آن را از موارد موجود انتخاب کرده و نیازمندی خود را به منشی در صورت نیاز اعلام کنید. 

اگر داوطلب چپ دست هستید و به صندلی مخصوص چپ دستان نیاز دارید باید گزینه دست چپ می باشم را انتخاب کنید.

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402آدرس و اطلاعات تماس

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 –آدرس و اطلاعات تماس
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 –آدرس و اطلاعات تماس

در قسمت اول باید استان و شهر خود را انتخاب کنید.

آدرس پستی: در این قسمت باید آدرس پستی دقیق خود را شامل منطقه، کوچه و پلاک بنویسید.

کد پستی: باید کد پستی خود را که شامل 10 رقم می باشد را در این قسمت وارد کنید.

تلفن ثابت: حتما شماره ای را وارد کنید که به آن پاسخگو هستید.

تلفن همراه: حتما شماره ای را وارد کنید که به آن پاسخگو هستید و همچنین شماره فعال باشد تا در صورت نیاز به ارسال پیامک از مرکز سنجش آموزش پزشکی، دریافت کننده پیام باشید.

پست الکترونیکی: در این قسمت باید آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید. این آدرس بسیار مهم می باشد به دلیل آنکه در صورت نیاز به ارسال مطلب یا مدرکی توسط داوطلب به مرکز سنجش پزشکی، از طریق این ایمیل فایل قبول خواهد بود.  

در ادامه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت به بخش دوم ثبت نام که شامل مشخصات سهمیه ای می باشد می پردازیم.

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402  سهمیه ها

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 – سهمیه ها
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 – سهمیه ها

در این بخش اگر می خواهید از سهمیه خود استفاده کنید باید اطلاعات سهمیه خود را وارد کنید.

نوع سهمیه: در این قسمت باید نوع سهمیه خود را انتخاب کنید.

1-آزاد شامل:

 1. عادی
 2. آزاد – ارتش ( پرسنل رسمی نیرو های مسلح و متقاضی در رشته های این دانشگاه )
 3. آزاد – بقیه الله ( پرسنل رسمی نیرو های مسلح و متقاضی تحصیل در رشته های این دانشگاه )
 4. آزاد – استعداد درخشان با آزمون ( اضافه بر ظرفیت )
 5. آزاد – استعداد درخشان بدون آزمون ( اضافه بر ظرفیت )

2- رزمندگان و ایثارگران 25%

3- رزمندگان و ایثارگران 5%

نوع سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

تحویل مدرک مربوطه پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی

1- رزمندگان و ایثارگران 25% شامل:

رزمندگان بسنجی و ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند- با حد نصاب 80% با کد رهگیری 12 رقمی

جهاد گران جهاد کشاورزی- با حد نصاب 80% - با کد ملی (مراجعه به جهاد کشاورزی)

فرزند شهید- با حد نصاب 70 % با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

همسر شهید با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

جانباز 25 %و بالاتر با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

جانباز کمتر از 25 % با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

فرزند جانباز 25 % و بالاتر با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

همسر جانباز 25 % و بالاتر با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

آزاده- با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

همسر آزاده با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

فرزند آزاده با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

همسر مفقود الاثر با حد نصاب 70% -با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

فرزند مفقود الاثر با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

2- رزمندگان و ایثارگران 5% شامل:

همسر رزمندگان بسیجی و ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند-با حد نصاب 70% - با کدرهگیری 12 رقمی

فرزند رزمندگان بسیجی و ایثارگرانی که فقط حضور در جبهه دارند-با حد نصاب 70% - با کدرهگیری 12 رقمی

همسر جهاد گران جهاد کشاورزی که فقط حضور در جبهه دارند-با حد نصاب 70% - با کد ملی

فرزند جهاد گران جهاد کشاورزی که فقط حضور در جبهه دارند-با حد نصاب 70%  - با کد ملی

همسر جانباز کمتر از 25% - با حد نصاب 70% - با کد ملی - جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

فرزند جانباز کمتر از 25% - با حد نصاب 70% - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

جانباز کمتر از 25% - با حد نصاب 70%  - با کد ملی- جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده: نام و نام خانوادگی خود فرد رزمنده باید در این قسمت وارد شود.

کد ملی خود فرد رزمنده: کد ملی فرد رزمنده باید در این قسمت وارد شود.

مدت رزمندگی / درصد جانبازی / مدت آزادگی: مدت زمان رزمندگی و درصد جابازی و مدت زمان آزادگی باید در این بخش وارد شود.

استفاده از سهمیه رزمندگان یا ایثارگران در سایر مقاطع سالیان گذشته: اگر از این سهمیه قبلا استفاده کرده اید باید در این قسمت قید کنید. مقطع را در قسمت بعد باید مشخص کنید.

در مقطع: آزمون سراسری/ کاردانی/ کارشناسی ارشد/ دکتری عمومی/ دکتری تخصصی/ متخصص/ سایر

کد ایثارگری: باید کد مخصوص خود را در این قسمت وارد کنید.

انواع کد ایثارگران: 

 • ستاد نیرو های مسلح با پیش کد 11
 • ارتش با پیش کد 3
 • سپاه پاسداران با پیش کد 4
 • نیرو مقاومت بسیج با پیش کد 5
 • وزارت دفاع با پیش کد 6
 • ناجا با پیش کد 7
 • جهاد گران جهاد کشاورزی با پیش کد 55

متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع. پ. بقیه الله ( ویژه عضو رسمی نیروهای مسلح): اگر متقاضی ادامه تحصیل در این دانشگاه هستید باید علاقمندی خود را در این قسمت اعلام کنید.

نوع سازمان ( ویژه نیروهای مسلح) برای متقاضیان تحصیل در ع. پ بقیه الله و ارتش: نکته این قسمت آن است که خود داوطلب باید جزء نیروهای مسلح باشد.

نوع سازمان:

 • وزارت دفاع
 •  سپاه
 •  ارتش
 •  نیروی انتظامی   

متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ع. پ. ارتش می باشم ( ویژه پرسنل پایور ارتش): اگر متقاضی ادامه تحصیل در این دانشگاه هستید باید علاقمندی خود را در این قسمت اعلام کنید.

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402  اطلاعات وضعیت تحصیلی و حوزه امتحانی

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 – اطلاعات وضعیت تحصیلی و حوزه امتحانی
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 – اطلاعات وضعیت تحصیلی و حوزه امتحانی

در این بخش از ثبت نام ارشد بهداشت 1402 باید مشخصات آموزشی خود و رشته امتحانی که می خواهید در آن شرکت کنید، همچنین حوزه امتحانی خود را مشخص کنید.

توجه کنید که بسیاری از اطلاعات خواسته شده این قسمت در دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت 1402 آورده شده است و دقت کنید که پس از مطالعه دقیق و کامل دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت اقدام به پر کردن این قسمت کنید.

مقطع تحصیلی قبلی: شما در این قسمت باید مقطع کارشناسی خود را قید کنید.

حتما دقت کنید مدرک جزء مدارک مورد پذیرش مندرج در جدول شماره یک دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت 1402 باشد.

رشته تحصیلی ( مقطع قبلی ) مجاز: در این قسمت باید رشته تحصیلی مقطع قبلی خود را انتخاب کنید که می توانید رشته ی خود را به صورت دقیق از جدول شماره سه دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت مشاهده کنید.

تحویل مدارک قبولی پس از پذیرش به دانشگاه محل قبولی ارائه می شود.

دانشگاه محل تحصیل (مقطع قبلی): در این قسمت باید نام دانشگاهی که در آن تحصیل کرده اید را انتخاب کنید.

اطلاعات مورد نیاز را می توانید از جدول شماره 4 دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت پیدا کنید.

تاریخ شروع به تحصیل مقطع قبلی: در این قسمت باید روز، ماه و سال شروع به تحصیل مقطع قبلی خود را وارد کنید.

تاریخ فراغت از تحصیل مقطع قبلی: در این قسمت باید روز، ماه و سال فراغت از تحصیل مقطع قبلی خود را وارد کنید.

وضعیت تحصیلی: در این قسمت باید از سه گزینه زیر یکی را انتخاب کنید.

 •  دانشجوی ترم آخر – حداکثر تا 29/12/98 فارغ التحصیل می شوم
 • دانشجوی سال آخر – حداکثر تا 1400/06/31 فارغ تحصیل می شوم.
 • فارغ ااتحصیل هستم

تعداد واحد های گذرانده: اگر گزینه ی دانشجوی سال آخر را انتخاب کرده اید باید تعداد واحد های گذرانده ی خود را در این قسمت وارد کنید.

معدل کل مقطع قبلی: در این قسمت باید معدل مقطع قبلی خود را به صورت عدد صحیح و اعشار وارد کنید.

 •  داوطلب ایرانی با حداقل معدل 12
 • متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در رشته پرستاری حداقل معدل 14
 • داوطلبانی که دانشجوی سال آخر هستند معدل واحد های گذرانده 

معدل کل مقطع کاردانی: در این قسمت باید معدل کل مقطع کاردانی خود را به صورت عدد صحیح و اعشار وارد کنید.

تذکر مهم: اگر در وارد کردن معدل خود دقت نکنید و بعد از قبولی معدل وارد شده با معدل اصلی مدرک مغایرت داشته باشد قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

وضعیت نظام وظیفه: داوطلبان آقا باید وضعیت نظام وظیفه خود را در این قسمت انتخاب کنند.

نام رشته امتحانی 1: نام رشته امتحانی اول خود را می توانید از جدول شماره 1 دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت پیدا کنید و در این قسمت نام رشته را انتخاب کنید.

نام رشته امتحانی 2: نام رشته امتحانی دوم خود را می توانید از جدول شماره 1 دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت پیدا کنید و در این قسمت نام رشته را انتخاب کنید.

دقت کنید اگر داوطلب شرکت در دو رشته امتحانی هستید باید برای رشته امتحانی دوم هزینه ی مورد نیاز را پرداخت کنید.

حوزه امتحانی: در این قسمت باید حوزه ی امتحانی خود را با انتخاب کردن نام شهرستان مورد نظر پر کنید.

آیا در آزمون سال گذشته شرکت نموده اید؟ در این قسمت باید اعلام کنید که سال گذشته در کنکور ارشد بهداشت شرکت کرده اید یا خیر.

نتیجه آزمون در سال گذشته: اگر در کنکور ارشد بهداشت سال 1400شرکت کرده اید باید در این قسمت نتیجه ( قبول / مردود ) را اعلام کنید.

آیا مدرک تحصیلی به جز کارشناسی فوق الذکر دارید؟ اگر مدرک تحصیلی جز کارشناسی که اعلام کرده اید دارید، عنوان دقیق مدرک تحصیلی خود را در قسمت مربوطه تایپ کنید.

جزء رشته های مشمول طرح نیروی انسانی: این قسمت شامل افرادی است که مشمول طرح نیروی انسانی می شوند. رشته هایی که شامل این بخش می شود: پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان

وضعیت طرح نیروی انسانی: در این قسمت باید وضعیت طرح نیروی انسانی خود را اعلام کنید.

 • تا کنون شروع نکرده ام
 • دارای معافیت از طرح هستم
 • اتمام طرح تا 1400/07/30
 • در حال گذراندن طرح
 • دوره را متعاقباً شروع می کنم
 • دارای پایان طرح
 • در حال حاضر دانشجوی ترم آخر هستم

تاریخ شروع دوره طرح: در این قسمت باید روز، ماه و سال شروع دوره طرح را وارد کنید.

تاریخ پایان دوره طرح: در این قسمت باید روز، ماه و سال پایان دوره طرح را وارد کنید.

آیا سال گذشته از شرایط استعداد درخشان استفاده کرده اید؟ در این قسمت اگر در سال گذشته از سهمیه استعداد درخشان خود استفاده کرده اید باید اعلام کنید.

نوع استعداد درخشان مورد استفاده در سال گذشته: اگر سال گذشته از سهمیه استعداد درخشان خود استفاده کرده اید باید نوع آن را در این قسمت مشخص نمایید.

 • با آزمون 10%
 • بدون آزمون 10%
 • با آزمون 20% (مخصوص رتبه اول فاقد رشته همنام در مقطع ارشد)

در صورت پذیرش: در این قسمت اگر با توجه به استفاده از سهمیه استعداد درخشان قبول و در یکی از دانشگاه ها پذیرش شده اید باید دانشگاه محل قبولی خود و نوع پذیرش ( رایگان، شهریه پرداز) را اعلام کنید.

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402  پذیرفتن تعهد نامه

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 – پذیرفتن تعهد نامه
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 – پذیرفتن تعهد نامه

در این قسمت با مطالعه دقیق باید گزینه ی «می پذیرم» را انتخاب کنید تا به مرحله ی ثبت نهایی ثبت نام ارشد بهداشت 1402 منتقل شوید.

 

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402  اطلاعات کد رهگیری و ثبت نام

راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1400 – اطلاعات کد رهگیری و ثبت نام
راهنمای ثبت نام کنکور ارشد بهداشت 1402 – اطلاعات کد رهگیری و ثبت نام

در این بخش که قسمت آخر ثبت نام ارشد بهداشت 1402 می باشد شما اطلاعات کد رهگیری و ثبت نام خود را دریافت می کنید. نگهداری این اطلاعات ضروری می باشد.

کد رهگیری شما عددی 16 رقمی می باشد.