منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

 

منابع آزمون استخدامی آموزش و پروش 1401

منابع آزمون استخدامی آموزش و پروش، برای داشتن یک برنامه ریزی دقیق و ایده آل بسیار اهمیت دارد. بهترین منابع برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش، باید دارای ویژگی های زیر باشد تا بتوانید به آنها اعتماد کنید.

1- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید پوشش دهنده همه موضوعات و مباحث مطرح شونده در آزمون استخدامی باشد.

2- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید براساس آخرین تغییرات آزمون استخدامی آموزش و پرورش به روزرسانی شده باشد.

3- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید هم حاوی درسنامه و هم حاوی تستهای مرتبط باشد.

4- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید پاسخ تشریحی بسیار دقیق و کاملی به تستهای نمونه داده باشد.

5- منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید سطح آسانی و سختی سوالات را در نظر بگیرد تا از آوردن مطالب بسیار زائد و پیچیده که در آزمون های استخدامی مطرح نمی شود، جلوگیری شود.

مواد آزمون و منابع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش به دو دسته تقسیم می شود:

دسته اول: منابع عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دسته دوم: منابع اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش.

3گام، به عنوان تخصصی ترین مرکز برنامه ریزی هوشمند در کشور، برنامه ریزی منحصربفردی را مخصوص آزمون های استخدامی برای اولین بار طراحی کرده است که برای دریافت این برنامه ریزی و یک جلسه مشاوره می توانید در پنل برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید.

 

ابتدا منابع دروس عمومی و سپس منابع دروس اختصاصی به طور کامل و با توجه شرایط متقاضیان آزمون های استخدامی آموزش و پرورش معرفی می شوند.

منابع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
منابع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

منابع عمومی آزمون استخدامی آمورش و پرورش 1401

دروس عمومی آزمون های استخدامی، دروس همواره ثابتی هستند که در همه آزمون های استخدامی اموزش و پرورش و سایر آزمون های استخدامی، مورد سوال قرار می گیرند. دروس عمومی که در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش مطرح می شوند، شامل دروس زیر هستند:

زبان و ادبیات فارسی، معارف و اندیشه اسلامی، ریاضیات و آمار، کامپیوتر و مهارت های هفتگانه ICDL، هوش تحصیلی، اطلاعات عمومی و دانش مسائل روز، زبان انگلیسی

از بین این دروس، دروس زبان و ادبیات فارسی، معارف و اندیشه اسلامی، ریاضیات و آمار و زبان انگلیسی جزء دروسی هستند که برای همه نام آشناست و سطحی از دانش را در آنها دارند. از آنجایی که اکثر سوالات نیز از روی کتاب های مرتبط دبیرستان در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش مطرح می شود می توان گفت که اکثر متقاضیان با تیپ سوالات آشنا هستند و بیشتر نیازمند یک مرور کاملا جامع و فشرده است تا برای تست زنی آماده شوید. بنابراین بهترین منابع برای دروس عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش، منابعی هستند که چنین مرور فشرده و جامعی را ارائه داده باشند و به اندازه کافی تست جهت آمادگی داشته باشند.

منابع درس زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

برای معرفی بهترین منابع برای درس زبان و ادبیات فارسی باید قبل از معرفی منابع خوب، به یک نکته ویژه توجه داشته باشیم و آن این است که پایه اولیه شما در درش زبان و ادبیات فارسی در چه حد است و چه مقدار زمان برای آمادگی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای خود در نظر گرفته اید. با توجه به اهمیت این موضوع سعی می شود شرایط مختلف متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش را بررسی و مبتنی بر این شرایط، منبع برای درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش پیشنهاد شود.

منابع درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
منابع درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منابع برای درس زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی 1401

برای درس زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی استفاده کنید، تیپیک سوالات بیشتر مربوط به سوالات ادبیات دوران دبیرستان است و کسانی که آشنایی بیشتری با شعر و ادبیات دارند به راحتی با هر منبعی می توانند از پس این درس بربیایند و فقط کافیست که تست زنی خوبی در این درس داشته باشند.

منابع درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات آراه است.

منابع درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس زبان و ادبیات فارسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی انتشارات جهش بروند.

بهترین منبع برای درس زبان و ادبیات فارسی برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس زبان و ادبیات فارسی استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات امید انقلاب استفاده کند.

 

 

منابع درس معارف اسلامی و اندیشه اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99
منابع معارف اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

منابع برای درس معارف و اندیشه اسلامی آزمون های استخدامی 1401

برای درس معارف و اندیشه اسلامی آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی استفاده کنید، تیپیک سوالات بیشتر مربوط به سوالات دینی دوران دبیرستان است و کسانی که آشنایی بیشتری با دروس دینی و مذهبی دارند به راحتی با هر منبعی می توانند از پس این درس بربیایند و فقط کافیست که تست زنی خوبی در این درس داشته باشند.

منابع درس معارف و اندیشه اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس معارف و اندیشه اسلامی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب معارف و فرهنگ اسلامی آزمون های استخدامی انتشارات جهش است.

منابع درس معارف و اندیشه اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس معارف و اندیشه اسلامی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب معارف، احکام و اندیشه اسلامی انتشارات رویای سبز بروند.

بهترین منبع برای معارف و اندیشه اسلامی برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس معارف و اندیشه اسلامی استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب معارف اسلامی انتشارات امید انقلاب استفاده کند.

منابع درس ریاضی و آمار استخدامی 99
منابع درس ریاضی و آمار استخدامی 1401

منابع برای درس ریاضی و آمار آزمون های استخدامی 1401

برای درس ریاضی و آمار آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی استفاده کنید، تیپیک سوالات بیشتر مربوط به سوالات ساده و مقدماتی ریاضی و آمار از مباحث گوناگون دوران دبیرستان است و کسانی که پایه خوبی در درس ریاضی و آمار دارند با کمی تست زنی و مرور روابط و فرمولها می توانند به سادگی درصدهای بالایی را در این درس به دست آورند.

منابع درس ریاضیات و آمار آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس ریاضیات و آمار در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب ریاضی و آمار انتشارات امید انقلاب است.

منابع درس ریاضیات و آمار آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس ریاضیات و آمار آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب جامع الکترونیکی سایت ای-استخدام و بخش درس ریاضیات و آمار بروند.

بهترین منبع برای ریاضیات و آمار برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس ریاضیات و آمار استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب ریاضیات و آمار انتشارت آراه استفاده کند.

 

منابع درس زبان انگلیسی استخدامی آموزش پرورش 99
منابع درس زبان انگلیسی استخدامی آموزش پرورش 1401

منابع برای درس زبان انگلیسی آزمون های استخدامی 1401

برای درس زبان انگلیسی آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی استفاده کنید، تیپیک سوالات بیشتر مربوط به سوالات لغت، گرامر و ریدینگ از مباحث گوناگون دوران دبیرستان است و کسانی که پایه خوبی در درس زبان دارند حتی  بدون تست زنی هم می توانند به سادگی درصدهای بالایی را در این درس به دست آورند.

منابع درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس زبان انگلیسی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب لغتنامه زبان کنکور گاج + کتاب زبان انگلیسی آرمون های استخدامی انتشارات رویای سبز است.

منابع درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ لغات زبان کنکور (سطر به سطر) انتشارات مهر و ماه + کتاب زبان انگلیسی آزمون های استخدامی انتشارات جهش بروند.

بهترین منبع برای زبان انگلیسی برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس زبان انگلیسی استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب زبان انگلیسی انتشارات امید انقلاب استفاده کند.

منابع درس هوش و استعداد تحصیلی استخدامی آموز و پرورش 99
منابع درس هوش و استعداد تحصیلی استخدامی آموزش و پرورش 1401

منابع برای درس هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی 1401

برای درس هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی که بیشتر برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد است، استفاده کنید. این درس برای بسیاری از داوطلبان ناآشناست و اولین بار در آزمون استخدامی با آن آشنا می شوند. خوشبختانه تیپیک سوالات این درس به گونه ای است که با آشنایی به انواع سوالات آن می توانید با شبیه سازی ان سوالات به راحتی به تعداد بسیار زیادی از تست های این درس پاسخ بدهید.

منابع درس استعداد و هوش تحصیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس استعداد و هوش تحصیلی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، هوش و استعداد تحصیلی و شغلی انتشارات آئین طب است.

منابع درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس استعداد و هوش تحصیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب هوش و سنجش و استعداد تحصیلی انتشارات رویای سبز  بروند.

بهترین منبع برای زبان انگلیسی برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس استعداد و هوش تحصیلی استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب هوش و توانمندیهای عمومی انتشارات آراه یا کتاب هوش و استعداد تحصیلی امید انقلاب استفاده کند.

 

منابع درس کامپیوتر استخدامی آموزش پرورش 99
منابع درس کامپیوتر و علوم رایانه استخدامی آموزش پرورش 1401

منابع برای درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL آزمون های استخدامی 1401

برای درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های متنوعی که بیشتر برای دوره های آموزش کامیپوتر و به صورت عمومی برای یادگیری کامپیوتر در منزل است، استفاده کنید. این درس برای بسیاری از داوطلبان درسی است که به طور کامل با آن اشنایی پیدا کرده اند زیرا تقریبا در حال حاضر هر دانشجو و دانش آموزی با کامپیوتر سر و کله زده است و اولین بار شاید در آزمون استخدامی با سوالات اکادمیک آن آشنا می شوند. شاید شما مهارت بالایی در کامپیوتر داشته باشید ولی تیپیک سوالات در این درس به گونه ای است که باید اصطلاحات و معادل سازی های فارسی ابزارها و نرم افزارهای مختلف را بلد باشید تا بتوانید سوال را متوجه شوید و گزینه درست را انتخاب کنید.

منابع درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب آزمون های استخدامی کامپیوتر انتشارات پرستش است.

منابع درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب کامپیوتر نکته پلاس انتشارات آئین طب بروند.

بهترین منبع برای کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس کامپیوتر و مهارتهای هفتگانه ICDL استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب علوم رایانه انتشارات آراه و یا کتاب کامپیوتر انتشارات امید انقلاب استفاده کند.

منابع درس اطلاعات عمومی استخدامی آموزش و پرورش 99
منابع درس اطلاعات عمومی استخدامی آموزش و پرورش 1401

منابع برای درس اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی 1401

برای درس اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی می توانید از کتاب های تاریخ و جغرافی و اجتماعی دوران دبیرستان استفاده کنید. این درس برای بسیاری از داوطلبان درسی است که به طور کامل با آن اشنایی پیدا کرده اند و برای برخی دیگر نیز سخت ترین درس است.  افرادی زیاد اخبار روز کشور و جهان را دنبال می کنند با این درس به راحتی ارتباط برقرار می کنند. 

منابع درس اطلاعات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان قوی:

بهترین منبع برای درس اطلاعات عمومی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کتاب اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگ است.

منابع درس اطلاعات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای متقاضیان ضعیف:

این دسته از متقاضیان بهتر است برای درس اطلاعات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سراغ کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب + کتاب اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگ  بروند.

بهترین منبع برای اطلاعات عمومی برای مطالعه خیلی ضربتی و فشرده:

اگر متقاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان کافی نداشته باشد بهتر است از منبع بسیار خلاصه تری برای درس اطلاعات عمومی استفاده کند که بهتر است برای این کار از کتاب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب استفاده کند.

 

 

منابع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 به صورت یک کتاب کامل و مجموعه ای

در میان منابع تک به تک و درس به درس دروس عمومی آزمون های استخدامی اموزش و پروش، یک سری کتاب های جامع و مجموعه وار نیز برای آزمون های آستخدامی آموزش و پرورش وجود دارد که بیشترین کاربرد آنها برای مجموعه تست کار کردن و یا مطالعه بسیار فشرده و ضربتی در نزدیکی آزمون استخدامی اموزش و پرورش است. 

در میان این منابع، می توان یکی از بهترین کتاب های موجود در این حوزه را مروبط به یک کتاب الکترونیکی دانست. کتاب جامع سوالات عمومی آزمون های استخدامی سایت ای-استخدام که علاوهه بر پرداختن به سوالات و پاسخ تشریحی سعی کرده است، نمونه هایی از نکات و خلاصه ای از درسنامه ها را نیز در انتهای هر کدام از بخش های هر کدام از بخش ها بیاورد.

انتشارات امید انقلاب، آراه، آیین طب، پرستش و کتابخانه فرهنگ نیز در این زمینه کتاب هایی دارند که کسانی که تمایلی به مطالعه کتاب های الکترونیکی ندارند می توانند از کتاب های این انتشارات استفاده کنند.

 

منابع دروس اختصاصی و تخصصی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش 1401

برای معرفی منابع دروس اختصاصی و یا تخصصی کدهای شغلی مختلف آزمون های استخدامی آموزش و پروش بدین ترنیب عمل کرده ایم. ابتدا هر کد رشته شغلی را به تفکیک با عناوین مواد آزمون و دروس اختصاصی آن کد شغلی مشخص کرده ایم و سپس با توجه به دروس موجود در هر کدام از این کدهای شغلی، منابع مناسب برای این دروس را معرفی کرده ایم.
 

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی 99
منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی 1401

منابع اختصاصی آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی آموزگاری ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی

روانشناسی رشد

روشها و فنون تدریس

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

 

منابع اصول و فلسفه تعلیم و تربیت آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات رویای سبز 

منابع روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی تربیتی انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: روانشناسی تربیتی انتشارات رویای سبز

منابع روانشناسی رشد آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلد)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی رشد مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی رشد  انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: روانشناسی رشد انتشارات رویای سبز

منابع روشها و فنون تدریس آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روشها و فنون تدریس پوران پژوهش (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روشها و فنون تدریس انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: روشها و فنون تدریس انتشارات رویای سبز 

منابع اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی آموزگاری ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: سنجش و ارزشیابی آموزشی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی انتشارات رویای سبز

 

منابع آزمون استخدامی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی 99
منابع آزمون استخدامی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی 1401

منابع اختصاصی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

روانشناسی عمومی

روانشناسی رشد

روانشناسی شخصیت

آسیب شناسی روانی

روانشناسی اجتماعی

آمار و روش تحقیق

 

منابع روانشناسی عمومی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی عمومی یحیی سید محمدی، وین ویتن، یحیی سید محمدی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی عمومی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی عمومی انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی عمومی

منابع روانشناسی رشد دبیری روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلد)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی رشد مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی رشد انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی رشد

منابع روانشناسی شخصیت دبیری روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی شخصیت فیست

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی شخصیت مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: بخش روانشناسی شخصیت کتاب سوالات استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز

منابع آسیب شناسی روانی دبیری روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: آسیب شناسی روانی جلد 1 و جلد 2، هالجین ترجمه یحیی سید محمدی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی مرضی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: بخش آسیب شناسی روانی کتاب سوالات استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز

منابع روانشناسی اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها) یوسف کریمی انتشارات ارسباران

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی اجتماعی (ویژه دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره) نوشته محمد مهدی اسماعیل زاده پویا و یوسف کریمی انتشارات راه

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی اجتماعی (ویژه دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره) نوشته محمد مهدی اسماعیل زاده پویا و یوسف کریمی انتشارات راه

منابع آمار و روش تحقیق روانشناسی و علوم تربیتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: آمار دلاور + روش تحقیق بیابانگرد

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: آمار و روش تحقیق مدرسان شریف (بسیار کامل ولی سنگین و بسیار حجیم)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: آمار و روش تحقیق انتشارات پردازش و یا آمار و روش تحقیق انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش آمار و روش تحقیق

 

منابع آزمون استخدامی مربی امور تربیتی مدارس 99
منابع آزمون استخدامی مربی امور تربیتی مدارس 1401

منابع اختصاصی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی مربی امور تربیتی مدارس در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش

سبک زندگی ایرانی - اسلامی

آشنایی با علوم قرآنی

مباحث فرهنگی روز

رفتار و روابط انسانی در مدرسه

روانشناسی عمومی

روانشناسی رشد

 

منابع تعلیم و تربیت اسلامی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: تعلیم و تربیت اسلامی مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: تعلیم و تربیت اسلامی انتشارات رویای سبز

منابع فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منابع سبک زندگی ایرانی - اسلامی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب همیشه بهار، انتشارات دفتر نشر معارف، تالیف احمد حسین شریفی 

منابع آشنایی با علوم قرآنی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: آشنایی با علوم قرآنی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تالیف علی اصغر حلبی

منابع مباحث فرهنگی روز مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع:منبع مناسبی وجود ندارد و بهتر است تا می توانید نمونه تستهای آن را یافته و همان تست ها را مطالعه کنید.

منابع رفتار و روابط انسانی در مدرسه مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: روابط انسانی در مدرسه، نشر مهاجر، تالیف بلال خالقیان

منابع روانشناسی عمومی مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی عمومی یحیی سید محمدی، وین ویتن، یحیی سید محمدی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی عمومی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی عمومی انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی عمومی

منابع روانشناسی رشد مربی امور تربیتی مدارس آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی رشد لورا برک (دو جلد) یا روانشناسی رشد گروه فنی و حرفه ای دبیرستان در رشته مدیریت خانواده

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی رشد مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی رشد انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی رشد

 

منابع آزمون استخدامی هنرآموز کودکیاری سال 99
منابع آزمون استخدامی هنرآموز کودکیاری سال 1401

منابع اختصاصی هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دهنرآموز کودکیاری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

روانشناسی عمومی

روانشناسی رشد کودک

روانشناسی تربیتی

اصول، مفاهیم و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان

بهداشت فردی و عمومی

ایمنی و کمکهای اولیه

 

منابع روانشناسی عمومی هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی عمومی یحیی سید محمدی، وین ویتن، یحیی سید محمدی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی عمومی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی عمومی انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی عمومی

منابع روانشناسی رشد کودک هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشناسی رشد لورا برک (جلد اول) فقط و فقط قسمتهای مرتبط با جنین، نوزاد و کودک

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی رشد مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: روانشناسی رشد انتشارات رویای سبز + کتاب آزمون های استخدامی روانشناسی انتشارات رویای سبز بخش روانشناسی رشد

منابع روانشناسی تربیتی هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشاسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی تربیتی انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منابع اصول، مفاهیم و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب های دوران دبیرستان فنی و حرفه ای شامل: اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان + مشاهده کودک (در مراکز پیش از دبستان) + فعالیت های آموزشی پیش دبستانی

منابع بهداشت فردی و عمومی هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب بهداشت فردی و عمومی گروه فنی و حرفه ای رشته مدیریت خانواده دوران دبیرستان

منابع ایمنی و کمک های اولیه هنرآموز کودکیاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب ایمنی و کمک های اولیه گروه فنی و حرفه ای رشته مدیریت خانواده دوران دبیرستان

منابع آزمون استخدامی دبیری ریاضی آموزش و پرورش 99
منابع آزمون استخدامی دبیری ریاضی آموزش و پرورش 1401

منابع اختصاصی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر ریاضی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

ریاضی عمومی

معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمال

مبانی آنالیز ریاضی

مبانی جبر 

مبانی آنالیز عددی

اصول آموزش و خلاقیت ریاضی

 

منابع ریاضی عمومی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: ریاضی عمومی 1 و 2 مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: ریاضی عمومی 1 و 2 انصاری انتشارات پارسه

منابع معادلات دیفرانسیل دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: معادلات دیفرانسل مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: معادلات دیفرانسیل گاج

منابع آمار و احتمال دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: آمار و احتمال مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: آمار و احتمال پردازش

منابع مبانی آنالیز ریاضی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: آنالیز ریاضی مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: آنالیز ریاضی پردازش

منابع مبانی جبر دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: مبانی جبر مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: مبانی جبر پردازش

منابع مبانی آنالیز عددی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: مبانی آنالیز عددی مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: مبانی آنالیز عددی پردازش

منابع اصول آموزش و خلاقیت ریاضی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: اصول آموزش ریاضی سید حسن علم الهدایی انتشارت جهان فردا

منبع برای کل دروس و مطالعه و تست زنی ضربتی دبیر ریاضی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته ریاضی: دروس عمومی و تخصصی انتشارات رویای سبز

 

منابع آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی 99
منابع آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی 1401

منابع اختصاصی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر تربیت بدنی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

روش تدریس در تربیت بدنی

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

مبانی فیزیولوژی ورزشی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

 

منابع روش تدریس تربیت بدنی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: روش تدریس تربیت بدنی در مدارس، محمد نبوی و محمود ذکایی انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش روش تدریس در تربیت بدنی کتاب آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

منابع رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: رشد حرکتی ایساکس، ترجمه دکتر حمایت طلب + ادگیری و کنترل حرکتی اشمیت و لی ترجمه دکتر حمایت طلب و همکاران

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: رشد حرکتی انتشارات حتمی (کتاب سبز) + یادگیری حرکتی انتشارات حتمی (کتاب سبز)

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی  کتاب آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

منابع مبانی فیزیولوژی ورزشی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (1) و (2)

منبع آزمونی بریا کسانی که خیلی وقت دارند: خلاصه مباحث و تست فیزیولوژی ورزشی دکتر پرنو انتشارات حتمی

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش فیزیولوژی ورزشی کتاب آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

منابع مبانی سنجش و اندازه گیری دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: سنجش و اندازه گیری دکتر حمایت طلب

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی راهیان ارشد + 1000 تست حامد عباسی

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی کتاب آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

منابع مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی دبیر تربیت بدنی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: مدیریت سازمان های ورزشی دکتر سجادی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: مدیریت سازمان های ورزشی راهیان ارشد

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش مدیریت سازمانهای ورزشی کتاب آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی انتشارات آراه

 

منابع آزمون استخدامی دبیری زبان و ادبیات انگلیسی 99
منابع آزمون استخدامی دبیری زبان و ادبیات انگلیسی 1401

منابع اختصاصی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر زبان و ادبیات انگلیسی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

زبان شناسی

اصول و تئوری های تدریس

آزمون سازی

روش تحقیق

 

منابع زبان شناسی (Linguistics) دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: زبان شناسی (Linguistics) یول

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: زبان شناسی مدرسان شریف (کامل ولی حجیم و سنگین)

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش زبان شناسی کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی انتشارات پردازش

منابع اصول و تئوری های تدریس (Teaching) دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: Principles of Language Learning and Teaching; By Dan Douglas Brown

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روش های تدریس (Teaching) پوران پژوهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش روش تدریس کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی انتشارات پردازش

منابع آزمون سازی (Testing) دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: آزمون سازی فجب (Testing Language skills; By Farhady, Jafarpour, Birjandy)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: آزمون سازی (Testing) ماهان

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش آزمون سازی (Testing) کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی انتشارات پردازش

منابع روش تحقیق دبیر زبان و ادبیات انگلیسی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اصول روش تحقیق (1) و (2) حسین فرهادی انتشارات دانشگاه پیام نور

منبع آزمونی: کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 1 و 2 ویژه دانشجویان رشته زبان انگلیسی، انتشارات راه

 

منابع آزمون استخدامی دبیری شیمی 99
منابع آزمون استخدامی دبیری شیمی 1401

منابع اختصاصی دبیر شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر ادبیات فارسی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

شیمی فیزیک 1 و 2

شیمی معدنی 1 و 2

شیمی آلی 1 و 2 و 3 و طیف سنجی

شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی

 

منابع شیمی فیزیک دبیری شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی فیزیک مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش شیمی فیزیک کتاب شیمی جلد اول، انتشارات ارکان دانش

منابع شیمی معدنی دبیری شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی معدنی پوران پژوهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش شیمی معدنی کتاب شیمی جلد اول، انتشارات ارکان دانش

منابع شیمی آلی دبیری شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی آلی مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: شیمی آلی راهیان ارشد

منابع شیمی تجزیه دبیری شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی تجزیه مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش شیمی تجزیه کتاب شیمی جلد اول، انتشارات ارکان دانش

منبع بسیار بسیار فشرده و ضربتی و خلاصه برای دروس شیمی دبیری شیمی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نمونه آزمون‌های مستند و پرتکرار برگزارشده استخدامی شیمی، انتشارات رویای سبز + آزمون های استخدامی شیمی و پتروشیمی، انتشارات علم و دانش (پرستش)

 

منابع آزمون استخدامی دبیری فیزیک آموزش و پرورش 99
منابع آزمون استخدامی دبیری فیزیک آموزش و پرورش 1401

منابع اختصاصی دبیر فیزیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر فیزیک در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

مباحث مکانیک

مباحث الکتریسیته

مباحث مغناطیس

مباحث حرکت نوسانی

مباحث امواج نور

مباحث حرارت

 

منابع مباحث فیزیک دبیری فیزیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: فیزیک پایه 1، 2 و 3 مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی فیزیک، انتشارات رویای سبز + نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته فیزیک، انتشارات رویای سبز

منابع آزمون استخدامی دبیری علوم تجربی 99
منابع آزمون استخدامی دبیری علوم تجربی 1401

منابع اختصاصی دبیر علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

دروس اختصاصی کد شغلی دبیر علوم تجربی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

شیمی آلی 1 و 2 و 3 و طیف سنجی

شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی

مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، مباحث الکتریسیته، مباحث مغناطیس، مباحث حرکت نوسانی، مباحث امواج نور و مباحث حرارت)

زیست شناسی سلولی و مولکولی

فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی گیاهی

 

 

منابع شیمی آلی دبیری علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی آلی راهیان ارشد

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش شیمی آلی کتاب شیمی جلد اول، انتشارات ارکان دانش

منابع شیمی تجزیه دبیری علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: شیمی تجزیه مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش شیمی تجزیه کتاب شیمی جلد اول، انتشارات ارکان دانش

منابع فیزیک دبیری علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: فیزیک پایه 1، 2 و 3 مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی فیزیک، انتشارات رویای سبز + نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته فیزیک، انتشارات رویای سبز

منابع زیست شناسی سلولی و مولکولی دبیری علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: زیست شناسی سلولی و مولکولی، عرب، انتشارات خلیلی

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: سوالات کارشناسی ارشد سلولی، جعفرنژاد، کتابخانه فرهنگ + سوالات کارشناسی ارشد مولکولی، جعفرنژاد، کتابخانه فرهنگ

منبع تستی برای دبیری علوم تجربی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون های استخدامی دبیری علوم تجربی انتشارات آئین طب

منابع آزمون استخدامی دبیری حرفه و فن 99
منابع آزمون استخدامی دبیری حرفه و فن 1401

منابع اختصاصی دبیری حرفه و فن آزمون استخدامی آموزش و پرورش1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیری حرفه و فن در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بسته به رشته و مدرک تحصیلی متقاضیان به دو دسته تقسیم می شود: منابع اختصاصی مخصوی متقاضیان دارای مدرک مهندسی مکانیک و منابع اختصاصی متقاضیان دارای مدرک مهندسی مواد

منابع اختصاصی دبیری حرفه و فن ویژه گروه مهندسی مکانیک عبارتند از:

استاتیک

مقاومت مصالح

ترمودینامیک

تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی)

تکنولوژی شاسی و بدنه

انتقال قدرت

تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو

 

منابع استاتیک دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: استاتیک پوران پژوهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش استاتیک کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش استاتیک کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع مقاومت مصالح دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: مقاومت مصالح پوران پژوهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش مقاومت مصالح کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش مقاومت مصالح کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع ترمودینامیک دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: ترمودینامیک نشر جهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش ترمودینامیک کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش ترمودینامیک کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع تکنولوژی سوخت رسانی دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب تکنولوژی موتورهای دیزلی و کارگاه متورهای دیزلی دوران نظام قدیم فنی و حرفه ای دبیرستان + بخش تکنولوژی سوخت رسانی کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش تکنولوژی سوخت رسانی کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع تکنولوژی شاسی و بدنه دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب کارگاه شاسی و بدنه دوران نظام قدیم فنی و حرفه ای دبیرستان + بخش تکنولوژی شاسی و بدنه کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش تکنولوژی شاسی و بدنه کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع انتقال قدرت دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب کارگاه انتقال قدرت دوران نظام قدیم فنی و حرفه ای دبیرستان + بخش انتقال قدرت کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش انتقال قدرت کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مکانیک آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: کتاب تکنولوژی مولد قدرت و کتاب های  کارگاه مولد قدرت 1 و 2 دوران نظام قدیم فنی و حرفه ای دبیرستان + بخش تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

 

 

منابع اختصاصی دبیری حرفه و فن ویژه گروه مهندسی مواد عبارتند از:

ریاضی عمومی 1 و 2

ترمودینامیک

خواص فیزیکی مواد

خواص مکانیکی مواد

خوردگی و اکسیداسیون مواد

 

منابع ریاضی عمومی 1 و 2 دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: ریاضی عمومی 1 و 2 آاقاسی، نگاه دانش (جلد یک ریاضی عمومی یک و جلد یک ریاضی عمومی دو)

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: ریاضی عمومی 1 و 2 انتشارات چهارخونه

منابع ترمودینامیک دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: ترمودینامیک نشر جهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش ترمودینامیک کتاب کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه + بخش ترمودینامیک کتاب مجموعه سوالات کاردانی به کارشناسی کنکور مکانیک انتشارات چهارخونه

منابع خواص فیزیکی مواد دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: خواص فیزیکی انتشارات جهش

منابع خواص مکانیکی مواد دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: خواص مکانیکی انتشارات جهش

منابع خوردگی و اکسیداسیون مواد دبیری حرفه و فن ویژه متقاضیان مهندسی مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: منبع مناسبی وجود ندارد.

 

منابع آزمون استخدامی دبیری اقتصاد 99
منابع آزمون استخدامی دبیری اقتصاد 1401

منابع اختصاصی دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی دبیری اقتصاد در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از:

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد ایران

اقتصاد اسلامی

اقتصاد بین الملل

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

 

منابع اقتصاد خرد دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اقتصاد خرد (دو جلد)، عباس شاکری، نشر نی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اقتصاد خرد مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: اقتصاد خرد: خلاصه درس، مرور نکات مهم، حل نمونه سوالات متنوع، انتشارات اندیشه هامون طوس یا اقتصاد خرد (ویژه دانشجویان رشته اقتصاد) انتشارات راه

منابع اقتصاد کلان دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اقتصاد خرد (دو جلد)، تیمور رحمانی، نشر نی

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اقتصاد کلان ویژه رشته اقتصاد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: اقتصاد کلان 1 و اقتصاد کلان 2 (ویژه دانشجویان رشته اقتصاد - مدیریت) انتشارات راه یا اقتصاد کلان شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، انتشارات سنجش امیرکبیر

منابع اقتصاد ایران دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اقتصاد ایران، جهانگیر بیابانی، انتشارات پیام نور

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اقتصاد ایران، انتشارات سنجش و دانش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: اقتصاد ایران (ویژه دانشجویان اقتصاد)، انتشارات راه

منابع اقتصاد اسلامی دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: اقتصاد اسلامی: آمادگی برای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته اقتصاد، انتشارات نور علم یا بخش اقتصاد اسلامی کتاب مجموعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مدرسان شریف

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: اقتصاد اسلامی، انتشارات سنجش و دانش

منابع اقتصاد بین الملل دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: اقتصاد بین‌الملل (تجارت و مالیه بین‌الملل)، علیرضا رحیمی بروجردی، انتشارات سمت

منبع خلاصه درس و تست: بخش اقتصاد بین الملل کتاب مجموعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی مدرسان شریف

منابع توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دبیری اقتصاد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع آزمون: راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی (رشته‌ی حسابداری و مدیریت)، امیر کلانتر مهرجردی، نشر خردمندان

 

منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی 99
منابع آزمون استخدامی مشاور واحد آموزشی 1401

منابع اختصاصی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401

دروس اختصاصی کد شغلی مشاور واحد آموزشی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از:

اصول و فنون مشاوره

مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده

راهنمایی و مشاوره شغلی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی یادگیری

 

منابع اصول و فنون مشاوره ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روش ها و فنون مشاوره- دکتر عبداله شفیع آبادی، انتشارات کتاب فکر نو

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روشها و فنون راهنمایی در مشاوره مدرسان شریف یا روشها و فنون مشاوره و راهنمایی پوران پژوهش

منبع آزمونی برای کسانی که وقت کافی ندارند: بخش روشها و فنون مشاوره در کتاب 4000 نکته مشاوره (مبانی، فنون و نظریه‌های مشاوره)، میرسعید جعفری، انتشارات به اندیشان+ کتاب استخدامی مشاوره واحد آموزشی انتشارات آزاداندیشان و یا نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده استخدامی علوم تربیتی 2، انتشارات رویای سبز

منابع مشاوره مدرسه ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: راهنمایی و مشاوره تحصیلی (با تجدیدنظر کلی و اضافات) و تاریخچه راهنمایی و مشاوره در ایران، مهدی حسینی، انتشارات رشد + بخش مبانی مشاوره و راهنمایی در کتاب 4000 نکته مشاوره (مبانی، فنون و نظریه‌های مشاوره)، میرسعید جعفری، انتشارات به اندیشان + کتاب استخدامی مشاوره واحد آموزشی انتشارات آزاداندیشان و یا نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده استخدامی علوم تربیتی 2، انتشارات رویای سبز

منابع مشاوره خانواده ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: نظریه های مشاوره و خانواده درمانی، دکتر عبداله شفیع آبادی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

منابع راهنمایی و مشاوره شغلی ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع: راهنمایی و مشاوره شغلی حرفه ای و نظریه ای انتخاب شغل، دکتر عبداله شفیع آبادی انتشارات رشد

منابع روانشناسی روانشناسی تربیتی ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشاسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف انتشارات سمت

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت دارند: روانشناسی تربیتی مدرسان شریف (کامل ولی با متن سخت)

منبع آزمونی برای کسانی که خیلی وقت ندارند: کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی تربیتی انتشارات جهش (متن ساده تر و نسبتاً کامل)

منبع ساده و سریع و کم حجم: روانشناسی تربیتی انتشارات رویای سبز

منابع روانشناسی روانشناسی یادگیری ردیف شغلی مشاور واحد آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

منبع رفرنس: روانشاسی یادگیری، پروین کدیور، انتشارات سمت

منبع آزمون: روانشناسی یادگیری، ماندانا علم‌بلادی، علیرضا جانفشان، انتشارات سرافراز

 

در آزمون های استخدامی، سهم نمره کتبی 70 درصد کل فرآیند استخدام است. کسی که بتواند بهترین رتبه را کسب کند تقریبا می توان گفت که 70 درصد مسیر را با قطعیت طی کرده است. بنابراین باید نمره کتبی آزمون استخدامی خود را جدی بگیرید.