آزمون آیلتس

آزمون آیلتس، معتبرترین آزمون زبان در سطح جهان است که بریتانیا متولی برگزاری آن است. آزمون آیلتس در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی شما شناخته می شود. آزمون آیلتس رفته رفته به آزمون سطح یک جهان تبدیل شده است و به همین دلیل است که بسیاری به دنبال قبولی وکسب حد نصاب نمره در آن هستند.

 

نمره دهی آزمون آیلتس

نمره دهی آزمون آیلتس از صفر تا نه است که نمره های زیر 5 آزمون آیلتس به عنوان نمره های ضعیف در آزمون آیلتس، نمره 5 به عنوان نمره متوسط در آزمون آیلتس و نمره بالای 6 در آزمون آیلتسبه عنوان خوب در نظر گرفته می شود. دانشگاه های خیلی معروف و معتبر نمرات بالای 7 را در آزمون آیلتس قبول دارند. بسته به اعتبار و رنک دانشگاه، نمرات متنوعی برای آزمون آیلتس مورد پذیرش است. پس هر قدر سطح اعتباری یک دانشگاه بالاتر باشد، نمره دریافتی در آزمون آیلتس باید بالاتر باشد که نمره بالای 7 را می توان در آزمو آیلتس برای این دانشگاه ها به عنوان حد نصاب اعلام کرد. هر قدر سطح دانشگاه پایین تر باشد نمره های پایین تر در آزمون آیلتس مورد پذیرش است. بنابراین می توان گفت دانشگاه های سطح پایین نمره ای پایین تر از 7 و حتی 6 را در آزمون آیلتس به عنوان حد نصاب می شناسند. آزمون آیلتس با نمره 5 و پایین تر از آن عملا به هیچ دردی نمی خورد و هیچ دانشگاه و موسسه علمی نمره آیلتس پایین تر از 5 در آزمون آیلتس را نمی پذیرد.

آزمون آیلتس همه مهارت های زبان انگلیسی شما را مورد سنجش قرار می دهد. از دایره لغات و گرامر تا نوشتن و گوش دادن و صحبت کردن. در واقع در 4 مهارت، آزمون آیلتس شما را می سنجد.

مهارت خواندن یا همان مهارت دیدینگ

مهارت گوش دادن (مهارت شنیداری) یا همان مهارت لیسنینگ

مهارت صحبت کردن (مهارت مکالمه) یا همان مهارت اسپیکینگ

مهارت نوشتن یا همان مهارت رایتینگ

 

 

وقتی شما مثلا نمره پنج را در آزمون آیلتس می آورید به این معناست که میانگین کلی مهارت زبان انگلیسی شما به اندازه سطح 5 از 9 است. یعنی میانگین کلی مهارت های مختلف شما در سطح 5 از 9 در آزمون آیلتس دسته بندی و نمره گذاری می شود. ممکن است سطح نمره شما در یک مهارت خیلی بالاتر و یا خیلی پایین تر از سطح میانگین در آزمون آیلتس باشد که به منزله این است که شما در آن مهارت زبان انگلیسی چقدر قوی تر و چقدر ضعیف تر هستید.

 

انواع آزمون آیلتس

آزمون آیلتس به دو نوع جنرال (عمومی) و آکادمیک (دانشگاهی) برگزار می شود. در هر دو نوع آزمون آیلتس، چه آیلتس آکادمیک و چه آیلتس جنرال، هر 4 مهارت با یک زمانبندی مورد سنجش قرار می گیرد ولی نوع سوالات تفاوت دارد.

آیلتس آکادمیک

آیلتس آکادمیک ویژه کسانی است که می خواهند آزمون آیلتس را با هدف اخذ پذیرش دانشگاه و ادامه تحصیل بدهند. بهتر است بخش به بخش و مهارت به مهارت، آزمون های آیلتس آکادمیک و جنرل را با هم مقایسه کنیم.

مهارت خواندن –مهارت ریدینگ- آیلتس آکادمیک:

در آیلتس آکادمیک برای پاسخ دادن به 40 سوال در این بخش، شما 30 دقیقه زمان دارید. در بخش ریدینگ آیلتس آکادمیک سه متن وجود دارد که کلیت این متون برگزفته از کتاب ها، مجلات و سایر رسانه ها می باشد و هدف سنجش مهارت ریدنیگ یک خواننده غیر متخصص است. البته اگر متن بسیار تخصصی باشد، یک واژه نامه کمکی تخصصی هم به شما داده می شود. یکی از تفاوته های اصلی ریدنیگ آیلتس اکادمیک با آیلتس جنرال در همین بخش است. شما در یکی از متون ریدینگ خود، یک نمودار، یک جدول و یا اینفوگرافیک خواهید داشت که باید د رآزمون آیلتس آکادمیک و در بخش ریدینگ آن را تجزیه و تحلیل کنید و براساس استدلالات خود به سوالات ریدینگ آیلتس

آکادمیک پاسخ بدهید. بنابراین در آزمون آیلتس آکادمیک در مهارت ریدینگ، شما باید از مهارت های استدلالی خود درخواندن استفاده کنید.

 

 

مهارت نوشتن –مهارت رایتینگ- آیلتس آکادمیک:

در مهارت رایتینگ آیلتس آکادمیک شما یک ساعت زمان دارید. در مهارت رایتینگ آیلتس آکادمیک به شما دو موضوع می دهند. موضوع اول یک نمودار یا یک تصویر که از شما می خواهند تا مهارت نوشتاری خود در آزمون آیلتس را محک بزنید و موضوع دوم، موضوعیست که طرح یک سوال و یک بحث می کند و می خواهد شما نظر و عقیده خود را درباره آن موضوع به صورت موافق یا مخالف بیان کنید.

مهارت شنیداری –مهارت لیسنینگ- آیلتس آکادمیک:

مهارت لیسنینگ آیلتس آکادمیک شامل 4 بخش است. در این 4 بخش مربوط به لیسنینگ در آزمون آیلتس آکادمیک، به صورت مجزا در هر بخش 10 سوال وجود دارد و در کل 20 الی 30 دقیقه زمان پاسخ دهی شما به مهارت لیسنینگ آیلتس آکادمیک خواهد بود. این بخش آیلتس آکادمیک تفاوتی با مهارت شنیداری یا مهارت لیسنینگ آیلتس جنرال ندارد.

مهارت صحبت کردن –مهارت اسپیکینگ- آیلتس آکادمیک:

مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک زمانی بین 11 تا 14 دقیقه خواهد داشت. مهارت اسپیکینگ آزمون آیلتس آکادمیک به نوعی یک مصاحبه تمام عیار است. در بخش اول مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک شما در باره اطلاعات شخصی خودتان از قبیل وضعیت خانوادگی و محل کار و زندگی و تحصیلات و شغل خود صحبت می کنید. در بخش دوم مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک، شما یک کارت دریافت می کنید که در آن موضوعی نوشته شده است و شما باید در مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک دو دقیقه درباره آن موضوع صحبت کنید.

بش سوم هم مرتبط با بخش دوم است. یعنی در بخش سوم مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک شما مجددا پیرامون همان موضوع نوشته شده روی کارت در بخش دوم این مهارت در آزمون آیلتس آکادمیک صحبت کنید ولی این بار به صورت یک بحث دو طرفه با مصاحبه کننده مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک. شما باید 4 تا 5 دقیقه در بخش سوم مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک با مصاحبه کننده آزمون آیلتس صحبت کنید. در بخش اسپیکینگ نیز تفاوتی بین آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال وجود ندارد.

آیلتس جنرال

مهارت خواندن –مهارت ریدینگ- آیلتس جنرال:

در بخش مهارت ریدینگ آیلتس جنرال، شما مجددا 30 دقیقه برای 40 سوال فرصت خواهید داشت. موضوعات ریدینگ آیلتس جنرال برگرفته از روزنام ها، مجلات و رادیو و تلویزیون و کتاب هاست که یک خواننده غیر متخصص بتواند آنها را درک کند. متن ها همگی از موضوعات عادی و روزمره هستند و بر خلاف آیلتس آکادمیک خبری از متن نموداری و تصویری استدلالی در مهارت ریدینگ آیلتس جنرال نیست و یک یاز دلایل آسان تر بودن آیلتس جنرال نسبت به آیلتس آکادمیک همین موضوع است.

در متن اول ریدینگ آیلتس جنرال، شما باید به سوالات متنی مربوط به موقعیت های اجتماعی پاسخ بدهید. در بخش دوم مهارت ریدینگ آیلتس جنرال به موضوعاتی در باب آموزش و رفاه پرداخته می شود. متن سم مهارت ریدینگ آیلتس جنرال یک متن بلند و سخت است که مهارت ادبیات انگلیسی شما را به چالش می کشد.

مهارت نوشتن –مهارت رایتینگ- آیلتس جنرال:

مهارت نوشتن یا همان مهارت رایتینگ آیلتس جنرال، همچون مهارت رایتینگ آیلتس آکادمیک دو بخش دارد و یک ساعت زمان به آن اختصاص داده شده است. در مهارت رایتینگ آیلتس جنرال برخلاف مهارت رایتینگ آیلتس آکادمیک از شما خواسته می شود که یک نامه به یک مخاطب فرضی بنویسید و مشکلی و یا واقع های را به او در این نامه توضیح بدهید. پس بخش اول آیلتس آکادمیک که مربوط به نوشتن درباره یک نمودار است به کلی متفاوت با بخش اول رایتینگ آیلتس جنرال است که در آیلتس جنرال شما باید یک نامه نکار انجام بدهید.

 

 

مهارت شنیداری –مهارت لیسنینگ- آیلتس جنرال:

مهارت لیستینگ آیلتس جنرال تفاوتی با مهارت لیسنینگ آیلتس آکادمیک ندارد. یعنی هر چه در آن مهارت در آیلتس آکادمیک وجود دارد در آیلتس جنرال هم وجود دارد. مهارت لیسنینگ آیلتس جنرال نیز شامل 4 بخش است. در این 4 بخش مربوط به لیسنینگ در آزمون آیلتس جنرال همانند آیلتس آکادمیک، به صورت مجزا در هر بخش 10 سوال وجود دارد و در کل 20 الی 30 دقیقه زمان پاسخ دهی شما به مهارت لیسنینگ آیلتس جنرال خواهد بود. این بخش آیلتس جنرال تفاوتی با مهارت شنیداری یا مهارت لیسنینگ آیلتس آکادمیک ندارد.

مهارت صحبت کردن –مهارت اسپیکینگ- آیلتس جنرال:

مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال هم تفاوتی با مهارت اسپیکینگ آیلتس آکادمیک ندارد. مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال نیز زمانی بین 11 تا 14 دقیقه خواهد داشت. مهارت اسپیکینگ آزمون آیلتس جنرال هم مانند آیلتس آکادمیک به نوعی یک مصاحبه با یک مصاحبه گر است. در بخش اول مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال، شما در باره اطلاعات شخصی خودتان از قبیل وضعیت خانوادگی و محل کار و زندگی و تحصیلات و شغل خود صحبت می کنید. در بخش دوم مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال، به شما یک کارت داده می شود که در آن موضوعی نوشته اند و شما باید در مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال، دو دقیقه درباره آن موضوع صحبت می کنید.

در آیلتس جنرال نیز همانند آیلتس آکادمیک بخش سوم هم مرتبط با بخش دوم است. یعنی در بخش سوم مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال شما مجددا پیرامون همان موضوع نوشته شده روی کارت در بخش دوم این مهارت در آزمون آیلتس جنرال صحبت می کنید ولی این بار به صورت یک بحث دو طرفه با مصاحبه کننده مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال. شما باید 4 تا 5 دقیقه در بخش سوم مهارت اسپیکینگ آیلتس جنرال با مصاحبه کننده آزمون آیلتس صحبت کنید. در بخش اسپیکینگ نیز تفاوتی بین آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک وجود ندارد.

آیلتس آکادمیک آسان تر است یا آیلتس جنرال؟

به صورت قطعی نمی توان گفت که کدامیک از آیلتس ها آسانتر و یا سخت تر است. آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال هر دو شباهتهای زیادی به هم دارند و یک سری تفاوتهای خاص هم دارند که این تفاوتها در مهارت های خواندن –مهارت ریدینگ- و مهارت های نوشتن –رایتینگ- است. اگر بخواهیم از نظر تخصصی بودن بسنجیم، آیلتس آکادمیک تخصصی تر است و اگر بخواهیم از نظر روزمره بودن بسنجیم آیلتس جنرال روزمره تر است.در کل اگر کسی در موضوعات تخصصی و استدلالی قوی تر باشد که قطعا آیلتس اکادمیک برای او بهتر است و آسان تر است و اگر یک نفر در خواندن و تحلیل متن های ادبی و روزمره مهارت داشته باشد، آیلتس جنرال برایش بهتر و آسان تر است.

 

آزمون آیلتس برای چه کارهایی ضروری است؟

آزمون آیلتس برای کارهایی همچون پذیرش دانشگاه های خارج از کشور، مهاجرت، ویزای کاری و هر کاری که شما بخواهید برای هدفی خاص به کشوری خارج از ایران بروید و البته نیازمند به زبان انگلیسی باشد ضروری است. آزمون آیلتس بالاترین سطع اعتباری را برای سنجش مهارت زبان انگلیسی شما دارد. آزمون آیلتس در بسیاری از کشورهای جهان نمایندگی دارد و در آن نمایندگی ها آزمون آیلتس برگزار می شود.

 

 

زمان بندی بخش های آزمون آیلتس

آزمون آیلتس در 4 بخش و در 4 مهارت و با زمان کلی 2ساعت و 45 دقیقه و به شرح زیر برگزار می شود:

 

جدول زمان بندی آزمون آیلتس

60 دقیقه

بخش یا مهارت خواندن (ریدینگ) آزمون آیلتس

30 دقیقه

بخش یا مهارت گوش دادن (لیسنینگ) آزمون آیلتس

11 تا 14 دقیقه

بخش یا مهارت صحبت کردن (اسپیکینگ) آزمون آیلتس

60 دقیقه

بخش یا مهارت نوشتن (رایتینگ) آزمون آیلتس

 

آزمون آیلتس از دو بخش کتبی و شفاهی تشکیل می شود. در بخش کتبی، ترتیب مراحل آزمون آیلتس بدین شکل است که ابتدا باید سوالات بخش شنیداری یا همان مهارت لیسنینگ آزمون آیلتس را جواب بدهید و بعد نوبت به سوالات بخش خواندن یا همان مهارت ریدینگ خواهد بود و در پایان آزمون کتبی باید به سوالات بخش نوشتن یا همان مهارت رایتینگ پاسه خواهید داد. زمان دقیق آزمون بخش صحبت کردن آزمون آیلتس یا همان مهارت اسپیکینگ آزمون آیلتس، در روز امتحان به همه شرکت کنندگان در آزمون آیلتس اعلام می شود و معمولا مهارت اسپیکینگ آزمون آیلتس در بازه یک هفته قبل از امتحان کتبی و بعد از ظهر همان روز امتحان کتبی برگزار می شود. همه مراحل کتبی آزمون آیلتس را با مداد جواب می دهید و داوطلبان اجازه استفاده از خودکار و خودنویس را در آزمون کتبی آیلتس نخواهند داشت.

نتیجه آزمون آیلتس، تقریباً دو هفته پس از آزمون کتبی اعلام می شود و کارنامه شما به صورت دقیق در اولین روز کاری بعد از سیزدهمین روز آزمون کتبی آیلتس با پست به شما تحویل داده می شود. هیچ مرکز و هیچ مسئولی حق ندارد از طریق تلفن، فکس و یا ایمیل نتایج را به شرکت کنندگان اعلام کند.

توجه ویژه داشته باشید که خیلی از دانشگاه ها و کشورها، کارنامه ای که از تاریخ آمدن آن دو سال گذشته باشد را قبول ندارند و باید مجددا آزمون آیلتس را شرکت کنید.

 

برنامه ریزی برای آزمون آیلتس

برنامه ریزی برای آزمون آیلتس، در موسسه 3گام به شیوه ای انجام می شود که دقیق ترین و منحصر بفردترین برنامه ریزی خواهد بود که تاکنون خودتان داشته اید. برنامه ریزی برای آزمون آیلتس توسط متخصصانی که نمرات بسیار بالایی را در آزمون آیلتس داشته اند انجام می شود و علاوه بر آموزش کسب نمرات بالا د رمهارت های گوناگون آزمون آیلتس، برای شما به گونه ای برنامه ریزی می شود که در آزمون آیلتس بهترین نمره را با توجه به توانایی و تلاش خود به دست بیاورید. توجه ویژه داشته باشید که شما هر قدر زمان و توانایی داشته باشید دقیقا براساس آنها به شما برنامه ریزی برای آزمون آیلتس داده می شود و برنامه ریزی برای آزمون آیلتس توسط موسسه 3گام، به نحویست که قطعا شما توانایی اجرای آن را داشته باشید و از اجرای منظم آن به هدف قطعی خود برسید. برای داشتن یک جلسه مشاوره رایگان و شروع برنامه ریزی برای آزمون آیلتس، هم اکنون در پنل ویژه آزمون آیلتس ثبت نام نمایید.