سیاستهای جذب نمایندگی

افرادی که تمایل به داشتن نمایندگی دارند می بایست شرایط زیر را داشته باشند:

1- داشتن محلی استاندارد و مناسب جهت کارهای آموزشی که می بایست دارای پیشخوانی برای ثبت نام، مکانی برای انتظار و اتاقی جهت مشاوره شدن، داشته باشد.

2- داشتن حداقل یک نفر پرسنل دفتری آشنا به نرم افزارهای آفیس و توانایی کار با نرم افزار مشاوره و برنامه ریزی 3گام

3- داشتن یک فرد با تحصیلات تکمیلی به عنوان مشاور آموزشی (همه آموزشهای تخصصی، توسط کادر مجرب 3گام به او آموزش داده می شود)

4- گواهی سوء پیشینه برای صاحب امتیاز

 

کسانی که نمایندگی 3گام را داشته باشند می توانند بر روی محصولات زیر فعالیت نمایند:

1- نرم افزار مشاوره و برنامه ریزی 3گام در کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و آزمون وکالت

2- نرم افزار انتخاب رشته 3گام در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد

3- نرم افزار برنامه ریزی و آزمون سازی 3گام ویژه آموزشگاهها و مدارس