آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات را در رشته های مختلف و در کنکور ارشد 95 می توانید مشاهده نمایید.  

اطلاع از برخی رتبه ها و محل های قبولی، برای انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد 98 بسیار کمک کننده است. با توجه به آخرین رتبه های لازم برای قبولی در کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد، داوطلبان می توانند تصمیمات بهتری را برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد بگیرند و همچنین شانس قبولی خود را تخمین بزنند.

 نرم افزار هوشمند 3 گام بر اساس تحلیل کارنامه های کنکور 95دانشگاه آزاد و آخرین رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های آزاد مختلف و همچنین با در نظر گرفتن نتایج تکمیل ظرفیت سال گذشته احتمالات قبولی شما را در 4 سطح منطقی (قبولی صد در صد)،پر احتمال (قبولی بالای 80 درصد)، خوشبینانه (قبولی حدود 50 درصد) و کم احتمال (عدم شانس قبولی) آنالیز کرده و بر اساس اولویت های دانشگاه ها، چیدمان رشته ها را برای شما انجام می دهد.

 

با کلیک بر روی لینکهای زیر، می توانید به آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در رشته خود برسید.

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد آمار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد علوم دام و طیور دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم اقتصادی

نام گرایش رتبه
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1800
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 1900
اقتصاد انرژی 1900

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

نام گرایش رتبه
حرکات اصلاحی 930
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 2500
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1900
مدیریت بازاریابی در ورزش 2700
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 3500
مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3500
تغذیه ورزش 5000
رشدحرکتی 5500

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته تاریخ

نام گرایش رتبه
تاریخ اسلام 1400
تاریخ ایران اسلامی 1200
تاریخ ایران باستان 1590
تاریخ عمومی جهان 1200

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم اجتماعی

نام گرایش رتبه
پژوهش علوم اجتماعی 990
جامعه شناسی 840
جامعه شناسی ورزشی 1300
جمعیت شناسی 1700
مردم شناسی 1500

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم تربیتی

نام گرایش رتبه
آموزش و بهسازی منابع انسانی 1100
آموزش و پرورش پیش دبستانی 1000
برنامه ریزی درسی 840
تعلیم و تربیت اسلامی 1800
تحقیقات آموزشی 450
تکنولوژی آموزشی 600
مدیریت آموزشی 950

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته زبان انگلیسی

نام گرایش رتبه
آموزش زبان انگلیسی 1100
زبان و ادبیات انگلیسی 980
مترجمی زبان انگلیسی 350

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته حقوق

نام گرایش رتبه
حقوق بین الملل 1500
حقوق جزا و جرم شناسی 1050
حقوق خصوصی 1600
حقوق محیط زیست 1750

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

نام گرایش رتبه
اندیشه سیاسی در اسلام 1500
روابط بین الملل 500
علوم سیاسی 550

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته روانشناسی

نام گرایش رتبه
روانشناسی بالینی 480
روان‌شناسی تربیتی 1800
روانشناسی عمومی 700
روانشناسی شخصیت 1300
روان‌شناسی ‌و آموزش‌کودکان ‌استثنایی 1950

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته حسابداری

نام گرایش رتبه
حسابداری 850

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مدیریت

نام گرایش رتبه
کسب و کار جدید 8500
مدیریت استراتژیک 3300
بازرگانی داخلی 4100
بازاریابی 1750
بازرگانی بین المللی 1900
کار آفرینی 6200
تجارت الکترونیکی 3500
سیاست های تحقیق و توسعه 11800
استراتژی های توسعه صنعتی 12500
انتقال تکنولوژی 11500
نوآوری تکنولوژی 11500
مدیریت بحران 4500
مدیریت تحول 1700
بودجه و مالیه عمومی 2300
توسعه منابع انسانی 1100
مدیریت رفتار سازمانی 4600
مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5800
خط مشی گذاری عمومی 2900
طراحی سازمان های دولتی 2100
تحقیق درعملیات 2500
مدیریت عملکرد 10000
مدیریت کیفیت و بهره وری 10000
مدیریت زنجیره تامین 6800
مدیریت پروژه 5900
تولید و عملیات 6000
مدیریت دانش 7000
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 5200
مدیریت منابع اطلاعاتی 4300
کسب و کار الکترونیک 4300
مدیریت مالی 500

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مشاوره

نام گرایش رتبه
مشاوره خانواده 450
مشاوره توانبخشی 857

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مدیریت کسب و کار و امور شهری

نام گرایش رتبه
سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 2150
رفتار سازمانی و منابع انسانی 1800
مالی 1850
استراتژی 1200
بازاریابی 1400
عملیات و زنجیره تامین 1500

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته شیمی

نام گرایش رتبه
فیتوشیمی 5100
شیمی پلیمر 4000
شیمی آلی 4500
شیمی تجزیه 3500
شیمی فیزیک 5500
شیمی دریا 5900
شیمی کاربردی 5500
شیمی و فناوری اسانس 5600
شیمی معدنی 5500
نانوشیمی 5600

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته فیزیک

نام گرایش رتبه
فیزیک-نانو فیزیک 1600
ماده چگال 1260
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1260
فیزیک پلاسما 1260
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی 1260
نجوم و اخترفیزیک 1500
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور 1260
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها 1260
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای 1260

 

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

نام گرایش رتبه
بیوشیمی 1200
بیوفیزیک 2000
میکروبی 1200
دریا 2600
ژنتیک 700
علوم سلولی و مولکولی 1000
میکروبهای بیماریزا 850

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته آمار

نام گرایش رتبه
آمار ریاضی 350

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته ریاضی

نام گرایش رتبه
ریاضی محض-جبر 1800
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی 1800
آموزش ریاضی 1600
ریاضی محض-آنالیز 1800
ریاضی کاربردی-بهینه سازی 1700
ریاضی کاربردی-ریاضی مالی 1200
ریاضی کاربردی-معادلات‌دیفرانسیل ‌و سیستم‌های‌دینامیکی 1190
ریاضی محض-هندسه (توپولوژی) 1750

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی برق

نام گرایش رتبه
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک 2800
سیستم های الکترونیک دیجیتال 3500
مدارهای مجتمع الکترونیک 4150
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 5500
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور 4300
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها 10500
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای 8600
مهندسی انرژی‌های تجدید ‌پذیر 12500
مهندسی سیستم‌های انرژی 12500
مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی 4600
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی 5000
سیستم های قدرت 3700
کنترل 7500
مخابرات نوری 9800
مخابرات میدان و موج 10500
مهندسی ورزش 8700
بیوالکتریک 4500
مخابرات سیستم 6500
مخابرات امن و رمزنگاری 8500
شبکه های مخابراتی 6500
مهندسی مکاترونیک 13500

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی شیمی

نام گرایش رتبه
مهندسی شیمی-طراحی فرآیند 1200
مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی 1501
مهندسی شیمی-پلیمر 2700
مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز 2400
مهندسی شیمی-محیط زیست 2300
مهندسی شیمی-صنایع غذایی 1900
مهندسی هسته ای-مهندسی چرخه سوخت 3800
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور 3800

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی صنایع

نام گرایش رتبه
سیستمهای کلان 1500
بهینه سازی سیستم ها 1200
کیفیت و بهره وری 1300
مهندسی صنایع-سیستم های سلامت 2900
سیستم های مالی 1000
مدیریت مهندسی 2100

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی عمران

نام گرایش رتبه
مهندسی عمران-مدیریت ساخت 2800
مهندسی عمران-ژیوتکنیک 4800
مهندسی عمران-سازه 3689
مهندسی عمران-زلزله 4900
مهندسی عمران-حمل و نقل 7639
مهندسی عمران-راه و ترابری 6500
مهندسی عمران-مدیریت منابع آب 9160
مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی 7900
مهندسی عمران-سواحل، بنادر و سازه های دریایی 11443

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی مکانیک

نام گرایش رتبه
تبدیل انرژی 3650
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها 8500
مهندسی هسته ای-گداخت هسته ای 8500
ساخت و تولید 4300
مهندسی هسته ای-مهندسی رآکتور 8900
طراحی کاربردی 4600
توان‌بخشی 2500
بیومکانیک 2500

 

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی مواد و متالوژی

نام گرایش رتبه
خوردگی و حفاظت مواد 910
مهندسی مواد-استخراج فلزات 1190
مهندسی بافت 1010
بیومواد 500
جوشکاری 890
سرامیک 1300
شکل دادن فلزات 910
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 910

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

نام گرایش رتبه
تجارت الکترونیکی 455

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی کامپیوتر

نام گرایش رتبه
معماری سیستم های کامپیوتری 2600
نرم افزار 1900
هوش مصنوعی و رباتیکز 1800

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی هوا فضا

نام گرایش رتبه
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی 1500
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل 1300
مهندسی هوا فضا-جلو برندگی 1124
مهندسی هوا فضا-آیرو دینامیک 1100
مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی 1300

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته زراعت و اصلاح نباتات

نام گرایش رتبه
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی 450
اگرو اکولوژی 590

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم و مهندسی باغبانی

نام گرایش رتبه
درختان میوه 700
گیاهان زینتی 700
سبزی ها 600
گیاهان دارویی 450
تولید محصولات گلخانه‌ای 540

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته علوم دام و طیور

نام گرایش رتبه
علوم دامی-تغذیه دام 505
فیزیولوژی دام و طیور 700
علوم دامی-مدیریت دامپروری 700
ژنتیک و اصلاح دام و طیور 450

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی صنایع غذایی

نام گرایش رتبه
صنایع غذایی 350
زیست فنّاوری مواد غذایی 500
فنّاوری مواد غذایی 350
شیمی مواد غذایی 460

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

نام گرایش رتبه
برنامه ریزی منطقه ای 950
برنامه ریزی شهری 850

 

 

آخرین رتبه های قبولی کارشناسی ارشد 95 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در رشته مهندسی معماری

نام گرایش رتبه
مهندسی معماری 450