به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ایسنا؛ حسین توکلی مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نمود: اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 94 انتشار می یابد.

 اسامی تعداد 24 هزار و 879 نفر (8603 نفر زن و 16هزا و 276 نفر مرد) معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه متمرکز دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش گروه‌های آموزشی مختلف در رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت‌بدنی آزمون سراسری سال 94 امروز دوشنبه 13 مهرماه از طریق سامانه سازمان سنجش اعلام می گردد.

طبق شرایط  گزینش رشته‌های نیمه متمرکز معرفی‌شدگان هر یک از کدرشته‌های نیمه تمرکز تا چند برابر ظرفیت در هر کد رشته با توجه به نمره کل از بین داوطلبانی که کدرشته یا رشته‌های مربوط را انتخاب نمودند استخراج و اسامی آنان به تفکیک هر رشته درج گردید.

معرفی شدگان رشته‌های نیمه متمرکز که براساس اولویت‌بندی رشته‌های خود در فرم انتخاب رشته گزینش می‌شوند ضرورت دارد در مراحل مختلف مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش و آزمون عملی شرکت کنند.

متقاضیان پذیرفته شده رشته های متمرکز آزمون سراسری 94 چنانچه در دسته معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های نیمه متمرکز باشند و برای انجام مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته یا رشته‌های نیمه متمرکز اعلام شده اقدام کنند و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های نیمه متمرکز قرار گیرند مطابق ضوابط قبولی آنها در رشته متمرکز لغو می شود.

همچنین همه معرفی شدگان مذکور باید طبق ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه‌ای که همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش انتشار می یابد برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته‌های نیمه متمرکز اقدام کنند.