به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون هایرشته های با آزمون و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ساعت ۲۴ شنبه ۱۱ مهرماه پایان می یابد.

جهت رفاه حال دانشجویان و با در نظر گرفتن طرح بومی گزینی ثبت نام در تکمیل ظرفیت این سه آزمون از روز دوشنبه ۶ مهر از طریق سامانه www.azmoon.org آغاز و امشب شنبه ۱۱ مهرپایان می یابد.
نیز تعدادی رشته/محل جدید که مصوبه آنها پس از انتشار دفترچه های آزمون صادر گردیده، در استان های مختلف به لیست رشته/محل هایی که داوطلبان امکان انتخاب دارند، اضافه گردید.
متقاضیان شرکت کننده در آزمون ­­­­­­­دکتری تخصصی متناسب با رشته امتحانی، نیز حاضرین آزمون کارشناسی ارشد متناسب با مجموعه امتحانی و داوطلبان حاضر در رشته های باآزمون سراسری متناسب با گروه آزمایشی که در آن شرکت نمودند می توانند در این مرحله شرکت نمایند.
در مرحله تکمیل ظرفیت داوطلبان می توانند حداکثر20 کد رشته انتخاب نمایند،  اسامی پذیرفته شدگان تا نیمه مهرماه اعلام می شود و شروع به تحصیل پذیرفته شدگان تابع تقویم آموزشی دانشگاه می باشد.