به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ اولین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، با رویکرد خط مشی گذاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران روز ۲۹ دی ماه جاری برگزار می گردد.

اهداف مورد پیگیری این کنفرانس ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت دولتی و خط مشی گذاری، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های مدیریت دولتی، تبیین اهمیت استراتژی و ترغیب سازمان ها و شرکت‌ها با توجه خاص به مدیریت دولتی و خط مشی گذاری می باشد.
بعلاوه در این کنفرانس آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در بخش های مختلف مدیریت دولتی معرفی می شود و خط مشی گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.
محورهای مورد بررسی این کنفرانس شامل بررسی جایگاه خط‌ مشی‌گذاری عمومی در مدیریت دولتی، خط‌ مشی عمومی و بازار، خط‌ مشی‌گذاری  عرصه ای؛ حال و آینده، چالش ها و دورنماهای فرآیند خط مشی گذاری عمومی درایران،  چالش های ساختاری اداره دولت در ایران، خط‌مشی ‌پژوهی و تحلیل خطمشی های عمومی در ایران، آینده‌پژوهی و خط‌ مشی گذاری عمومی می باشد.
همچنین در این کنفرانس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مرکز آمار ایران، بنیادفرهنگی مصلی نژاد، انجمن مدیریت دولتی ایران مشارکت نمودند.
متقاضیان شرکت در این کنفرانس برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق وب سایت کنفرانس به آدرس  www.paconference.ir  مراجعه نمایند.