به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ در شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جزئیات نحوه سئوالات و تغییرات قوانین سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشكی سال ۹۵ اعلام گردید.

طبق سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندانپزشكی و تخصصی در مورد بودجه بندی سؤالات آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشكی، ضرایب دروس و نیز تراز نمرات آزمون، موارد زیر در آزمون سال ۹۵ مورد عمل واقع می شود.
الف)  مجموعاً ۲۵۰ سؤال طرح می گردد که ۳۰ سئوال از درس پروتزهای دندانی، ۲۰ سئوال از دروس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیكس، اندودانتیكس، پریودانتیكس، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشكی ترمیمی، دندانپزشكی كودكان، رادیولوژی دهان و فک و صورت، و زبان انگلیسی و ۱۰ سئوال از دروس دندانپزشكی جامعه نگر و مواد دندانی می باشد.
ب) ضریب دروس هر رشته تخصصی انتخابی هم در یک جدول اعلام گردیده که داوطلبان می توانند برای اطلاع از آن به سایت دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مراجعه نمایند.
آزمون دستیاری دندانپزشکی دارای رشته های پروتزهای دندانی، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیكس،اندودانتیكس، پریودانتیكس، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشكی ترمیمی،دندانپزشكی كودكان، رادیولوژی دهان و فک و صورت می باشد.
ج) در استخراج نتایج از روش تراز نمرات استفاده می شود.
د) كتاب های مرجع ملی دندانپزشكی عمومی بخشی از منابع آزمون سال ۹۵ می باشند و حداكثر ۲۵ درصد سئوالات از این منابع می باشد. درصدهای برای سال های بعد افزایش می یابد.
ه)  شركت مستقیم متقاضیان در آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشكی بدون انجام دو سال خدمات:
۱ - شركت داوطلبان معاف از طرح بر اساس قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان امكان پذیر می باشد.
۲ - شركت داوطلبان مشمول خدمت قانون پزشكان و پیراپزشكان {با رعایت بند (ج) تحت این عنوان كه فارغ التحصیلان رشته پزشكی و دندانپزشكی با رعایت شرایط زیر اجازه دارند در آزمون دستیاری شركت نمایند} بلامانع می باشد:
- خدمات مشمول قانون، حداكثر ۳ ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل شروع شده باشد. 
- خدمات مشمول قانون، در مناطق با ضریب محرومیت چهار پنجم و محروم تر انجام گردد.
- در صورت قبول شدن در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم داشته باشد.
و ) طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشجویان متأهل سال آخر دندانپزشكی با رعایت موارد زیر مجاز به شركت در آزمون می باشند:
- دانشجویان دندانپزشكی متأهل (اعم از خانم و آقا) كه تا نیمه شهریور ماه هرسال فارغ التحصیل می گردند . این متقاضیان در صورت استفاده نكردن از این فرصت در دوره دانشجویی، می توانند حداكثر تا یکسال  پس از فراغت از تحصیل از این تسهیلات استفاده نمایند.
- همه شاملان این ضابطه (اعم از دانشجو و یا فارغ التحصیل) صرفاً یک بار مجاز به شركت در آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشكی با استفاده از مقررات فوق الذكر می باشند.
ز) دانشجویان سال آخر حائز شرایط آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب ۲۱ دی ماه ۸۹ نیز صرفاً به یک بار مجاز شركت در آزمون مجاز با استفاده از مقرره فوق می باشند.