به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛  استاندار کردستان اعلام نمود: در دانشگاه کردستان رشته زبان و ادبیات کردی تاسیس گردیده و پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید انجام می گیرد.

همچنین افزود: زبان فارسی در قانون اساسی زبان رسمی کشور می باشد، اما تدریس زبان اقوام در مناطق خود اقوام آزاد می باشد و تا کنون اجرا نگردیده.
دانشگاه کردستان در رشته زبان و ادبیات کردی با ظرفیت حدود ۴۰ دانشجو از سال جدید (مهر94) پذیرش می نماید.