به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش؛ اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جديد (اعم از رشته هایی که پذیرش آنها با آزمون صورت می پذیردیا پذیرش آنها باسوابق تحصیلی )همراه باکارنامه داوطلبان در روز دوشنبه مورخ 94/6/23 از طريق سایت  سازمان سنجش www.sanjesh.org  منتشر می شود.

داوطلباني كه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين آزمون می باشند، با توجه به مندرجات اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص به همراه اعلام نتايج منتشر می شود، ضمن مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني آموزشكده‌ها و موسسات آموزش عالي ذيربط و كسب اطلاع از برنامه زماني و مدارك اعلام شده مربوط، در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه کنند.