به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شصت و دومین آزمون کتبی دوره دانشنامه تخصصی و بیست و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی در كلیه رشته ها  پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ساعت 9 صبح در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه این آزمون ها روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریور بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد و قابل دریافت برای شرکت کنندگان می باشد.

بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی آزمون شفاهی به صورت PMP ، OSCE و طرق نوین ارزشیابی در روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه به اطلاع داوطلبان می رسد. 
آزمون شصت و دومین دوره دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون كتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی می باشد.  شرکت کنندگانی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی میگردند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) بعنوان نمره قبولی در آزمون کتبی می باشد و افراد مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می شوند.
آزمون كتبی بیست و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سؤال چند گزینه ای می باشد و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون می باشد. در صورت قبولی در کتبی، داوطلب مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می شود و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی منی باشد.
آزمون های دانشنامه بالاترین آزمون های کشوری می باشند برای افرادی که در این آزمون ها قبول می شوند امکان عضویت در هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد.