به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از سازمان سنجش؛ روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمونهای سال 1395 بصورت زیر اعلام نمود.


 

ردیف 

نام آزمون 

تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون

1

آزمون دکتری سال 1395(نوبت اول) 

94/10/6 تا 94/10/15

94/12/14

2

آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1395

94/9/16 تا 94/9/22

16و95/2/17

3

آزمون سراسری سال 1395 

94/11/19 تا 94/11/28

24و95/4/25

4

آزمون دکتری سال 1395(نوبت دوم )

95/5/24 تا 95/5/30

95/8/7