به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴ اعم از قبولی و مردودی  در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه در مرحله تکمیل ظرفیت امکان پذیر است.

با توجه به اینکه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی پس از مراحل انتخاب رشته، نسبت به اعلام ظرفیت اقدام نمودند، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴ اعم از قبولی و مردودی  امکان انتخاب رشته های جدید وجود دارد.
 تکمیل ظرفیت آزمون دانشگاه علوم پزشکی در نیمه اول مهرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام نتایج می شود.
دانشگاه های علوم پزشکی در سایت های اطلاع رسانی خود زمان ثبت نام پذیرفته شدگان را اعلام نموده و قبول شدگان باید با اطلاع از آن و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به دانشگاه ها مراجعه نمایند.
 شروع کلاس ها هفته سوم و چهارم شهریورماه می باشد.
پذیرفته شدگانی كه پس از زمان ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه ننمایند نمی توانند سال بعد در آزمون ورودی وزارت بهداشت برای این مقطع شرکت کنند . قبول شدگان دانشگاه هایی که به صورت شهریه ای پذیرش گردیدند مشمول این بند نمی باشند.
انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴ نیمه اول مهرماه می باشد.
این آزمون در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و اول خردادماه ۹۴ برگزار گردید و اعلام نتایج نهایی آن در روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه می باشد.