به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از فارس؛ دکتر بخشی خانیکی معاون آموزش ،سنجش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: شورای گسترش آموزش عالی با تصویب 14 رشته کارشناسی ارشد و 3 رشته کارشناسی دانشگاه پیام نور موافقت کردند.

این شورای با تاسیس مقطع کارشناسی گرایش مشاوره رشته مددکاری اجتماعی و راهنمایی و مشاوره در واحد مهاباد و گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی در واحد لالجین اعلام موافقت نمود.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد رشته های "شرح نهج البلاغه"،"شیمی-شیمی تجزیه" در پیام نور واحد کرج، رشته "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" در مراکز ارومیه و بابل ، رشته "مخابرات محیطی" در مرکز دماوند،رشته "تاریخ" در مرکز سقز،رشته "ژئومورفولوژی" در گرایش برنامه ریزی محیطی در مرکز سنندج،رشته "شیمی آلی" در گرایش های آلی و تجزیه در مراکز کرمانشاه و میاندوآب، رشته "برنامه ریزی روستایی" در مرکز نیشابور،"حقوق خصوصی" در مرکز ورامین، "مدیریت دولتی" در مرکز یزد،"برنامه ریزی رفاه اجتماعی" در واحد بوکان و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" در واحد مهاباد نیز موافقت گردید .