به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ ثبت نام داوطلبان برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و حرفه ای از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org  آغاز و تا روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ادامه خواهد داشت.

متقاضیان ثبت نام كه دارای شرایط عمومی و اختصاصی می باشند برای پذیرش مذكور می توانند ثبت‌نام و شركت نمایند.
پذیرش هر یك از كدرشته محل‌های تحصیلی براساس معدل كل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان برطبق ضوابط دانشگاه جامع علمی - كاربردی و مصوبات مربوط انجام می شود.
برای هر یك از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشی لازم است.
 هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی پرداخت می شود و متقاضیان به وسیله كارت‌های عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونیكی آن‌ها فعال می باشد از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در پذیرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
متقاضیان پس از تكمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و كدپیگیری ۱۶ رقمی یك نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند