به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور تا 20 مرداد تمدید گردید.

مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور محمد محسن صدر بیان  نمود: ثبت نام در رشته های بدون آزمون این دانشگاه تا 20 مردادماه از طریق سایت سازمان سنجش امکان پذیر می باشد و  متقاضیانی که موفق به ثبت نام در رشته های بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)نگردیدند، تا 20 مردادماه می تواننداز طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بنشانی Sanjesh.org برای ثبت نام اقدام کنند.

دانشگاه پیام نور در همه گروههای آزمایشی و به هردو شیوه انتخاب رشته از طریق کنکور سراسری و همچنین ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشجو جذب می نماید.