به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ فرصت یک روزه برای افرادی که تاکنون موفق به انتخاب رشته محل در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی نگردیدند، از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی داده شد.

 مجازین به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴ که نتوانسته اند انتخاب رشته نمایند  از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح روز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۴ می توانند انتخاب رشته انجام دهند.
آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۴ بطور همزمان در سراسر کشور در ۳۰ شهر و ۳۲ حوزه امتحانی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ۳۰ اردیبهشت تا اول خرداد طی دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار گردید که تعداد ۹۰ هزار و ۱۴۳ نفر که ۵۸ هزار و ۷۹۵ نفر زن ( ۷۳.۰۴درصد ) و ۲۴ هزار و ۲۹۵ نفر مرد (۲۶.۹۶درصد) در ۵۸ رشته امتحانی ثبت نام، که نهایتا حدود ۷۰درصد در جلسه آزمون شرکت نمودند