به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد دكتر مجتبی علوی فاضل گفت: جدول زمان‌بندی مصاحبه دوره دكتری تخصصی 3 رشته دیگر دكتری (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی انتشار یافت که از طریق سایت دانشگاه به نشانی www.azmoon.net قابل دسترسی می باشد.     

3 رشته اعلام شده در سایت شامل:مهندسی عمران- سازه، مهندسی عمران- زلزله، مهندسی عمران- مدیریت ساخت می باشد.

دعوت شدگان باید در زمان تعیین شده در جلسه مصاحبه حضور یابند و اگر به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور یابند امکان مصاحبه مجدد وجود ندارد، لذا عدم حضور به معنی انصراف از پذیرش تلقی می‌گردد.

دعوت شدگان باید هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود همراه خود بیاورند همچنین همراه داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات و پایان‌نامه کارشناسی ارشد لازم می باشد.

با توجه به این که ملاک دعوت متقاضیان بدون آزمون ،  معدل و نمره پایان‌نامه می باشد، اگر در بین معدل و نمره پایان‌نامه زمان ثبت‌نام و زمان مصاحبه فرد مغایرتی باشد، براساس ضوابط برخورد می گردد.