به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام  کرد: مواد درسی برای کنکور نیمه متمرکز دکتری ۹۵ نهایی و تصویب گردید.

 آزمون دکتری به شیوه جدید و پس از بازنگری های صورت گرفته در اسفند ۹۴ برگزار میشود ، همچنین مواد درسی شامل سه درس پایه تا ۱۵ مرداد به صورت رسمی اطلاع رسانی می گردد.
 آزمون دکتری سال ۹۵ در اسفندماه سال ۹۴ برگزار خواهد شد و نوبت بعدی آن آبان ۹۵ می باشد.
آزمون دکتری به شیوه جدید و بعداز بازنگری های صورت گرفته برگزار می گردد و شرکت کنندگان، به سئوالات زبان، استعداد تحصیلی و سه درس پایه با ضریب ۴ پاسخ دهند.
همچنین با توجه به اعتبار دو ساله آزمون، این نمره قابل ارائه برای دو سال می باشد.رشته های آزمون دکتری نیز از تعداد ۲۵۲ رشته به ۷۰ تا ۸۰ مجموعه رشته محدود گردید.