به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی از ایجاد رشته های «روانشناسی دین» و «روانشناسی تحولی» در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی خبر داد.

  تمام امور در رابطه با ایجاد مقطع کارشناسی روانشناسی دین به پایان رسید و برخی از دانشگاه‌ها نیز سال گذشته آن را اجرایی نمودند.
در کنکور ۹۴ نیز تمام گرایش‌های روانشناسی ادغام گردید و در مقطع کارشناسی فقط کارشناسی روانشناسی بدون گرایش داریم بنابراین از مهرماه ۹۴ همه دانشگاه‌ها فقط کارشناسی روانشناسی جذب می کنند.
در مقطع کارشناسی ارشد نیز حدود یکسال می باشد که کار خود را آغار نمودیم ، چند برنامه نیز آماده شده و مراحل تصویب را طی می نماید.
در رشته کارشناسی ارشد خانواده، ۴ گرایش مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره مدرسه و مشاوره توانبخشی بازنگری شده و در مرحله تصویب است.
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی نیز برنامه ریزی شده و در مرحله نهایی می باشد. بازنگری برخی از رشته‌های کارشناسی ارشد مانند روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت و روانشناسی  خانواده نیز در حال انجام می باشد .
 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دین، روانشناسی صنعتی سازمانی و روانشناسی تحولی ، نیز به تازگی نوشته شده و جزء رشته های جدید می باشند.
 کمیته های تخصصی در سایر گراش های کارشناسی ارشد مانند روانشناسی شناختی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودکان با نیاز ویژه مشغول کار می باشند.  
 امیدواریم تا آخر سال برنامه‌های ایجادی و بازنگری شده تصویب شوند تا بتوانیم از کنکور ۹۵ برنامه های جدید را اجرایی نماییم