به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛ دکتر غلامرضا بخشی خانیکی اعلام کرد: طبق برنامه وزارت علوم رشته های کم متقاضی و بدون بازار کار از پذیرش دانشجو حذف میگردند و این موضوع فقط مختص دانشگاه پیام نور نمی باشد.

 دانشگاه پیام نور برای هر رشته محل یک عضو هیات علمی دارد، ولی در بعضی از واحدها به علت کم شدن جمعیت دانش‌ آموزی و به دنبال آن جمعیت دانشجویی برخی از کلاس ها در برخی از واحدها به حد نصاب نمی رسد، بنابراین موظفی عضو هیات علمی نیز پر نمی گردد.

 طبق این موضوع یکی از برنامه های دانشگاه تجمیع واحد ها و مراکز پیام نور می باشد که این کار باید با ظرافت خاصی انجام گیرد.

 واحدهای دانشگاه پیام نور باید در شعاع ۱۰۰ کیلومتری یکدیگر بنا شوند، ولی در برخی استان ها به ویژه در استان های شمالی فاصله برخی از مراکز بین  ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر از هم می باشد.

لذا دانشگاه برنامه دارد برخی از مراکز را تجمیع نمایند، البته یک مرکز به هر دلیلی که تجمیع گردد آثار اجتماعی و یک سری واکنش هایی نیز دربرخواهد داشت بنابراین باید با دقت تمام این کار صورت شود.

 آیین‌نامه مقدماتی تجمیع واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور در حال تدوین می باشد و در دستور کار شورای دانشگاه قرارگرفته است.

وی گفت: از شاخص هایی که می توان برای این کار مد نظر داشت، فاصله بین دو مرکز همجوار در استان، جمعیت دانشجویی و تعهدات هیات موسس برای واحد های تازه تاسیس می باشد.