به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر؛ مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ی جدول زمانی جدید برای جاماندگان از مصاحبه دکتری پژوهش محور  اعلام نمود.

داوطلبانی که  در زمان اعلام شده در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور حضور نداشته اند، طبق جدول منتشر شده در سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.
نشانی محل مصاحبه تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری، ميدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهيختگان(هتل)- طبقه نهم می باشد.