به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل ازمهر: دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: زمان برگزاری آزمون در شیوه نامه دکتری مشخص  و این شیوه نامه طی دو ماه آینده نهایی و ابلاغ میگردد.

آزمون‌ سراسری دکتری ۲ بار در سال در ماههای آبان و اسفند برگزار خواهد شد. این آزمون شامل دروس زبان، استعداد تحصیلی و ۳ درس پایه در هر گروه درسی برگزار می گردد.
تمام جزئیات پذیرش دانشجو در این شیوه نامه گنجانده شده و طی دو ماه آینده نهایی و به دانشگاه ها ابلاغ می گردد.
در این راستا شورای سیاستگذاری و نظارت برای پذیرش دانشجویان دکتری نیز تعیین گردیده که این شورا از اعضای حقیقی و حقوقی و رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور تشکیل می شود.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر افزود: ما تمام تلاش خود را بکار می بریم که در روند پذیرش، مشکلی پیش نیاید و پذیرش غیر منصفانه‌ای انجام نشود، تمام موارد به صورت جزیی در شیوه نامه پذیرش دانشجوی دکتری درج می شود.
این شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری از سال آینده اجرا می گردد که براین اساس دانشگاه‌ها پس از برگزاری آزمون  سراسری، حد نصاب و رتبه مصوب خود را اعلام و از میان داوطلبان واجد شرایط ، دانشجویان را بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی، مصاحبه تخصصی یا آزمون تخصصی پذیرش می شوند.
 تغییر دیگر شیوه جدید پذیرش دانشجوی دکتری در سال آینده تجمیع رشته های مشابه در یک گروه می باشد بطوری که تعداد گروههای درسی آزمون از ۲۷۲ به کمتر از ۷۰گروه کاهش می یابد.
 تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و افزایش اختیارات آنها برنامه محوری وزارت علوم می باشد که این برنامه در راستای افزایش استقلال دانشگاه‌ها انجام می شود و  واگذاری اختیار پذیرش دانشجوی دکتری و تدوین برنامه های درسی دانشگاه از محورهای شاخص این برنامه می باشد.
همچنین دانشگاه‌های گروه یک می توانند نسبت به بازنگری  و تدوین برنامه های درسی تمام رشته‌های دایر خود اقدام نماید و سایر دانشگاه‌ها نیز می توانند این برنامه ها را  در دانشگاه خود پیادهنمایند.
به سایر دانشگاه‌ها نیز ابلاغ شده تا استادان شاخص خود را به معاونت آموزشی وزارت علوم معرفی ، تا در کمیته های برنامه‌ریزی این معاونت وظیفه تدوین برنامه های کلان آموزشی را برعهده داشته باشند.