به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر خانیکی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: کلیات آیین نامه فعالیت های علمی در جلسه شورای آموزشی دانشگاه تصویب و بعد از اعمال نظرات اعضا توسط کمیته 4 نفره، برای تصویب نهایی به شورای دانشگاه ارسال میگردد.

در صورت تایید شورای دانشگاه، از نیمسال آتی امتحان میان ترم با 6 نمره از یک سوم منبع درسی و امتحان نهایی با 14 نمره از دوسوم باقیمانده برگزار میگردد.

همچنین وی افزود: 53 دوره آموزشی مهارت های تکمیلی ویژه دانشجویان دانشگاه به تصویب گردید. دانشجویان با گذراندن این دوره های آموزشی مهارت های لازم را برای ورود به بازار کار کسب می نمایند.

درجهت ساماندهی مدرسین در سطح کشور، کمیته ای جهت سیاستگذاری و نحوه انجام کار تشکیل گردید.