به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  زمان‌بندی مصاحبه ۴۳ رشته دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه 31 خرداد از طریق سایت این دانشگاه اعلام گردید.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد دکتر مجتبی علوی فاضل اعلام کرد:
اکنون زمانبندی مصاحبه ۴۳ رشته شامل: انگل شناسي دامپزشكي، زبان و ادبيات انگليسي، آموزش زبان انگليسي، الهيات و معارف اسلامي-اديان و عرفان، فقه شافعي، روابط بين الملل، علوم سياسي-جامعه شناسي سياسي، علوم سياسي-انديشه هاي سياسي، علوم سياسي-مسائل ايران، علوم سياسي- سياستگذاري عمومي، كارآفريني- بخش عمومي، كارآفريني- سازماني، كارآفريني-بين الملل، كارآفريني- كسب و كار، كارآفريني-فناوري، كارآفريني- توسعه، كارآفريني-آموزش عالي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مديريت- مديريت رسانه اي، مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، آب و هواشناسي- اقليم شناسي،  آب و هواشناسي اقليم شناسي- تغييرات آب و هوايي، آب و هواشناسي اقليم شناسي- آب و هوا شناسي ماهواري اي، آب و هواشناسي اقليم شناسي- آب و هواشناسي شهري، آب و هواشناسي اقليم شناسي- آب و هواشناسي ديرينه، آب و هواشناسي اقليم شناسي- مخاطرات آب و هوايي، آب و هواشناسي اقليم شناسي- آب و هواشناسي سينوپتيك، فيزيك، ژئوفيزيك- الكترومغناطيس، ژئوفيزيك- لرزه شناسي، ژئوفيزيك- زلزله شناسي، ژئوفيزيك- گراني سنجي، زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا، زيست شناسي دريا- جانوران دريا، مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي، مهندسي نساجي- شيمي نساجي، مهندسي هسته اي- مهندسي انرژي هسته اي، مهندسي هسته اي- مهندسي پرتوپزشكي، ترويج و آموزش كشاورزي، حشره شناسي كشاورزي، توسعه كشاورزي، فلسفه هنر از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع رسانی گردید و دعوت‌شدگان به مصاحبه  با مراجعه به سایت از زمان مصاحبه خود اطلاع یابند.

همچنین باید در زمان تعیین شده در جلسه مصاحبه حضور یابند و اگر هر واجد شرایطی به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور یابد، امکان مصاحبه مجدد وجود ندارد. بنابراین عدم حضور به معنی انصراف از پذیرش تلقی می‌گردد.
علوی فاضل اضافه نمود: داشتن اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ریز نمرات و پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ضروری می باشد و همچنین دعوت‌شدگان باید هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تألیف را در زمینه رشته خود به همراه بیاورند
 دعوت متقاضیان بدون آزمون براساس معدل و نمره پایان‌نامه ملاک عمل قرار گرفته اگر در بین معدل و نمره پایان‌نامه زمان ثبت‌نام و زمان مصاحبه فرد مغایرتی باشد مطابق ضوابط برخورد می گردد.