به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور دکتر حسین توکلی گفت: ساعت 24 امشب 20 خرداد آخرین مهلت دریافت کارت کنکور ۹۴ می باشد و تاکنون از تعداد ۸۷۷ هزار داوطلب کنکور، تعداد ۷۴۰ هزار نفر کارت خود را دریافت نمودند که به این ترتیب حدود ۸۴ درصد داوطلبان کارت کنکور خود را دریافت نمودند. و ۱۶ درصد داوطلبان کارت کنکور را دریافت ننمودند که توصیه می شود هر چه زودتر نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند.
همچنین داوطلبان در صورت مشاهده نقصی در کارت خود  در زمینه جنسیت، معلولیت و گروه آزمایشی  نقص نیز می توانند تا ساعت ۱۸ امروز به باجه های رفع نقص که نشانی آنها در سایت سازمان سنجش درج گردیده، مراجعه نمایند.
کنکور سراسری سال ۹۴ با رقابت ۸۷۷ هزار و ۸۳۵ نفر در روزهای ۲۱ و ۲۲ خردادماه برگزار خواهد شد.