به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ داوطلبان این دوره از آزمون دستیاری در رشته های تخصصي دندانپزشكي  در روزهای ۲۰ تا ۲۴ خردادماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش می توانند پرینت کارت خود را تهیه نمایند. این آزمون در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۵ خردادماه برگزار خواهد شد.
نتیجه اولیه کلیه داوطلبان و اسامي واجدان شرایط پذیرش (احراز حداقل ۵۰ درصد) نمره آزمون پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشكي از طریق سایت اعلام می گردد.
کارنامه حاوی نمره و رتبه کلیه داوطلبان از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار داده میشود و تنها داوطلباني که با در نظر گرفتن احراز حداقل ۵۰ درصد کل نمره آزمون مجاز به انتخاب رشـته می باشند باید حداکثر ۲۵ رشته - محل مورد علاقه خـود را به ترتیب اولویت مورد نظردر فرم انتخاب رشته - محلي که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشكي همراه کارنامه به آنها ارائه مي شود  انتخاب نمایند.
پذیرفته شدگان اولیه مي تواند یك رشته را در تمام دانشگاه ها یا ترکیبي از چند رشته را در چند دانشگاه، حداکثر تا ۲۵ رشته - محل انتخاب نماید. معيار پذیرش داوطلبان ابتدا نمره كسب شده و سپس اولویت رشته - محل انتخابي داوطلب می باشد.
چنانچه داوطلب  اقدام به انتخاب رشته ، محل ننماید واجد شرایط پذیرش نمی باشد،  بعد از انتخاب رشته داوطلبان اسامي نهایي پذیرفته شدگان ۲۱ مردادماه اعلام می گردد.