به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سي و دومين دوره آزمون کتبی پذيرش دستيار فوق تخصصي باليني پزشكي با رقابت ۶۰۹ داوطلب هفتم اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید و  آن دسته داوطلبان مجاز که حد نصاب را کسب نمودند به آزمون های شفاهی معرفی گردیدند.

آزمون این دوره در ۲۵ رشته در ۶ گروه داخلي، جراحي، كودكان، روانپزشكي كودكان و نوجوانان، ايمونولو‍‍ژي، آلرژي و مراقبت هاي ويژه دسته بندی و ظرفیت پذیرش این دوره از آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۳۷۳ نفر میباشد.
همچنین پذيرش اعضاي هيات علمي پيماني و رسمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مطابق مندرجات دستورالعمل ثبت نام انجام می شود.
نتايج نهايي آزمون در ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴ از طريق سايت اينترنتي دبيرخانه به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام و کارنامه شرکت کنندگان در آزمون با شرح اعلام نمره کتبي، شفاهي و نمره کل اعلام خواهد گردید.