به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی علیرضا مجدالدین گفت: با توجه به اینکه ارتقاء توانمندی نیروهای جوان در نظام آموزش عالی ازمهمترین اهداف جهاددانشگاهی است رشته مهندسی فناوری امنیت اطلاعات و امنیت شبکه در تمامی واحدهای دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور راه اندازی می گردد

همچنین راه اندازی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد را بر مبنای حضور کارفرما و اجرای پروژه دانست.

رشته های مورد نیاز استان و بازار درصورت تمایل کارفرما جهت اجرای پروژه با دانشگاه علمی کاربردی جهاد استان لرستان راه اندازی می شود.