به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ در آخرین رتبه بندی جهانی، دانشکده فنی دانشگاه تهران حائز رتبه ٥٨ شده است.
دکتر احمد نیلی محمود آبادی در مراسم هشتادمین سال تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران که چهارشنبه شب در این دانشکده با حضور وزیر نفت، جمعی از اساتید پیشکسوت و برجسته و جمعی از فارغ التحصیلان و دانشجویان برگزار گردید، با بیان اینکه دستیابی به این رتبه تا چند سال گذشته قابل تصور نبود، گفت:امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و این دانشکده همواره از حمایت فارغ التحصیلانش برخوردار باشد.

 روزهای بسیار بزرگی در انتظار دانشگاه می باشد. دانشگاه تهران افتخار کشور می باشد و می باید به این سرمایه ملی ارج نهاده شود تا مبنایی برای دهه‌های آینده و توسعه هرچه بیشتر کشور شود.
سرپرست دانشگاه تهران گفت: فارغ التحصیلان سرمایه‌های هر دانشگاه هستند، دانشکده فنی از این سرمایه به خوبی استفاده نموده و این امر باید الگویی برای دیگر دانشکده‌ها شود.