به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛  داوطلبان متقاضي‌ ثبت‌‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي، دانشگاه فرهنگيان و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، دانشگاه‌ پيام‌نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال ۱۳۹۴ و نيز متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي (آن دسته از كدرشته‌هاي تحصيلي كه پذيرش آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد) كه در زمان مقرر موفق به ثبت‌نام نشده‌اند،  روزهای ۱۷ تا ۲۰ اسفندماه فرصت  ثبت نام دارند

 آن دسته از داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به دريافت كد سوابق تحصيلي نشدند و نتوانستند نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمایند با مراجعه به سايت اينترنتي وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.ir براي دريافت كد سوابق تحصيلي (اطلاعات دانش‌آموزي براي داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصيلي، شامل ديپلمه‌هاي سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) اقدام نمایند. سايت در حال حاضر فعال می باشد.
همچنین داوطلباني كه قادر به مشاهده و دريافت كدسوابق تحصيلي نيستند، باید از طريق سامانه: http://dipcode.medu.ir مشكل خود را در رابطه با عدم مشاهده سوابق تحصيلي، به صورت الكترونيكي به منطقه اخذ ديپلم خود در مهلت باقيمانده تا شروع ثبت نام مجدد اعلام نمایند تا در زمان ثبت نام مجدد به مشكل مواجه نشوند.
داوطلباني كه تا پايان مهلت مجدد ثبت‌نام، موفق به دريافت كدسوابق تحصيلي خود نشوند، امكان ثبت‌نام دوباره آنها وجود ندارد