به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ گزینش در دانشگاه امام صادق (ع) برای سال تحصیلی ۹۴-۹۵ درمقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی از ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ و تا پایان اسفند ماه مهلت ثبت نام دارد.
این دانشگاه بر اساس اهداف متعالي و با امتياز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برای سال تحصيلی ۹۵-۹۴ در دوره‌هاي کارشناسي ارشد پيوسته ويژه برادران در ۸ رشته و کارشناسي ويژه خواهران در ۴ رشته دانشجو جذب می کند.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام و گزینش به سایت http://gzn.isu.ac.ir/ مراجعه کنند.