به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر ؛ آیین‌نامه‌ای که مدتی پیش ابلاغ شد مورد اعتراض برخی از دانشجویان قرار گرفته شد و نیاز به بازنگری بود و سه تغییر در این آیین‌نامه تصویب شد.

تغییراتی که ایجاد شد 1- میانگین معدل کارشناسی که 16 بود قرار شد با توجه به تفاوت نظام نمره‌دهی دانشگاه‌های مختلف ترازبندی گردد.

2- شیوه امتیازدهی به مقالات بر اساس آئین نامه ارتقاء دانشگاه بوده که این مساله نیز حذف و مقرر گردید جدولی تعبیه گردد که متناسب با خود دانش آموختگان امتیازدهی انجام شود.

3-  در مورد نمره زبان بود که نمره زبان در آیین‌نامه قبلی حداقل 70 بود که در آیین‌نامه جدید این نمره به 50 کاهش یافت.

بر این اساس در آیین نامه  استعداد درخشان که به دانشگاه ها ابلاغ شد دانشجویان به ضروری بودن نمره زبان انگلیسی و سطح بالای نمره خواسته شده، به ضرورت بالا بودن معدل دوره کارشناسی و امتیاز بندی مقالات پژوهشی و آموزشی براساس آیین نامه ارتقاء اعتراض داشتند.