به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی دکتر محمد حسین پور کاظمی گفت: زمان ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی از 8 تا 22دی 93 و کارشناسی ارشد از اول تا 10 بهمن 93 بوده که ثبت نام مجدد آزمون دستیاری پزشکی برای متقاضی  2 تا 6 اسفند ماه و کارشناسی ارشد 25 تا 30 بهمن ماه تعیین گردید

یکی از دلایل کاهش شرکت کنندگان در این دو آزمون عدم اطلاع رسانی گسترده بوده. مقرر گردید مجدداً  داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون ها، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.