به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ اعلام نتایج پذيرفته شدگان نهايي در رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته فوريت‌هاي پزشكي (كدرشته‌محل‌هاي 1269 تا 1294 مربوط به كد رشته امتحاني 114) دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي (كد‌رشته‌محل 4784 مربوط به رشته امتحاني 516) دانشگاه علوم انتظامي امين در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال  1393 اعلام گردید.

پذيرفته شدگان نهايي می توانند يكي از روزهاي سه شنبه 14 تا چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 با همراه داشتن مدارك اعلام شده براي ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه و اقدام نمایند.

پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پایگاه محل قبولی اززمان و مکان ثبت نام خود اطلاع یابند.

همچنین پذيرفتگان‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مذكور،‌ خواه‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ ذيربط ثبت‌نام‌ کنند و يا نکنند حتي‌ با دادن‌ انصراف‌ قطعي‌ از تحصيل‌ مجاز به‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ كارداني‌ به‌ كارشناسي‌ناپيوسته‌ سال 94 نمی باشند.