به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ ثبت نام و ارسال مدارک تا 15 بهمن ماه 1393 به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نامی http://er.tums.ac.ir صورت میگیرد.

همچنین پذیرفته شدگان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی http://education.tums.ac.ir  می توانند از مدارک ثبت نامی و گزینش اطلاع یابند.