به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا، اولین دوره دانشجویان پذیرفته شده در مرکز آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع) سپیدان از ترم بهمن ماه جاری مشغول به تحصیل می شوند.

دکتر سید فخر الدین مصباح  اشاعه عادلانه آموزش عالی در نقاط مختلف استان و افزایش سطح آموزش عالی در فارس را از اهداف راه اندازی مرکز آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع ) سپیدان عنوان کرد و دانشجویان این مرکز 10 و 11بهمن ماه جاری در مراسم طرح رویش که در سپیدان برگزار می شود ، شرکت می نمایند

این مرکز آموزش عالی اکنون دو رشته کارشناسی پیوسته تغذیه و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی پذیرش دانشجو دارد که با آغاز فعالیت  از این پس رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در شیراز

پذیرش دانشجو نخواهد داشت و  دانشجویان در واحد سپیدان پذیرش می شوند.

همچنین کارشناسی تغذیه در ترم مهرماه هرسال در شیراز پذیرش دانشجو دارد و مرکز آموزش عالی سلامت سپیدان ترم های بهمن ماه در این رشته دانشجو می پذیرد.

دانشجویان از طریق شرکت در آزمون کنکور سراسری پذیرفته  می شوند که هم اکنون 22 دانشجو در رشته بهداشت عمومی و 16 دانشجو نیز در رشته تغذیه ، تحصیل می کنند