به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی  عبدالرحیم نوه ابراهیم ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد کم نشده بلکه 10 درصد نیز ظرفیت دوره دکتری براساس آیین نامه استعداد درخشان (پذیرش بدون آزمون) براساس آیین نامه استعداد درخشان افزایش یافت.

همچنین گفت: دانشجویان دانشگاه شریف علاقمندند که یک پذیرش نیز در بهمن ماه علاوه بر کنکور مهر در دوره کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشند این درحالی است که هیچ دانشگاهی برای بهمن پذیرش ندارد و پذیرش ارشد و دکتری از سال گذشته یکبار میباشد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت براین اساس مقدور نیست یک آزمون برای بهمن برگزار گردد.