به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا، دکتر علوی فاضل گفت: ثبت نام دومین مرحله تکمیل ظرفیت گروه علوم پزشکی آزمون سراسری و کارشناسی ناپیوسته 93 ساعت 14 چهارشنبه 24 دی ماه آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه دارد

داوطلبان باید در همان مجموعه ای که در آزمون شرکت کرده اند، انتخاب رشته نمایند. اعلام نتایج در بهمن ماه سال جاری می باشد و پذیرفته شدگان در همین نیمسال دوم مشغول به تحصیل میشوند.

همچنین ثبت نام مرحله سوم تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 93 از ساعت 14 اچهارشنبه24 دی ماه آغاز و تا پایان دی ماه ادامه دارد

داوطلبان می توانند با انتخاب 20 رشته محل در سایت WWW.AZMOON.ORG ثبت نام کنند.