به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا، رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی فرهنگ و هنر حمید شاه آبادی  بیان کرد : اکنون بیشتر از 60 درخواست برای تدوین رشته جدید در حال بررسی میباشد و به علت تواقفی که در شکل گیری کمیته‌های تخصصی ایجاد شد، با انباشت درخواست‌ها مواجه شدیم اما سرفصل تمام این رشته‌ها نوشته شده و کمیته‌های تخصصی دانشگاه و  شورای عالی گسترش وزارت علوم در حال بررسی این رشته‌ها می‌باشند. رشته ها در حوزه‌های مختلفی تدوین شده و موجب  ایجاد شغل‌های جدیدی می باشد. بعد از تصویب رشته‌ها در شورای گسترش رسانه‌ای اعلام می‌شود 

مهمتر اینکه اشتغال و حضور این استعدادها در جامعه است نه مدرک دانشگاهی افراد.

تربیت هنرمند در این مراکز یک مرحله میانی برای دستیابی به قله‌های حوزه هنر میباشد. مراکز علمی کاربردی دارای دو ویژگی منحصر به فرد می باشند: یکی  مهارت‌ورزی یعنی شخصی که کار آزموده می‌شود، فارغ از دانش‌های نظری مهارت‌هایی دارد که بدون مدرک هم از آموزش آن‌ها احساس اقناع روحی می‌کند. دیگری این مراکز شغل‌محوری اند. درنتیجه ما رشته‌های کلی نداریم و به جای عکاسی و نقاشی به رشته‌هایی مثل عکاسی خبری یا نقاشی ایرانی می‌پردازیم.

دانشجویان بعد از دو سال تحصیل در این دانشگاه صاحب مهارت و وارد بازار کار میشوند. مسیر هنرمند واقعی شدن از این جا می‌گذرد نه از مسیر دانش‌های نظری صرف. لذا حضور این استعدادها در حوزه فرهنگ وهنر یک نقطه میانی وجود دارد و مثل تیم امید در کنار تیم ملی عمل می‌کند.