تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت 99
تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت 99

 

تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت 99

مهلت تکمیل ظرفیت ارشد بهداشت 99 با اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، از روز چهارشنبه تاریخ 24 دی ماه 99 تا روز شنبه تاریخ 27 دی ماه خواهد بود. داوطلبان می توانند برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت در مهلت مشخص شده به سایت سنجش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir  مراجعه کنند. 

ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ گروه پزشکی در دوره‌های شهریه پرداز ۶۶ نفر در ۳۳ رشته محل است.

پذیرش در رشته های پرستاری داخلی جراحی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری نظامی، پرستاری اورژانس، آمار زیستی، تغذیه ورزشی، زیست فناوری پزشکی، سلامت سالمندی، سلامت و ترافیک، علوم بهداشتی در تغذیه، فناوری اطلاعات سلامت، مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، نانو فناوری پزشکی، اقتصاد بهداشت، انفورماتیک پزشکی، بهداشت ایمنی مواد غذایی، پدافند غیر عامل، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی انجام می شود.

تمامی افرادی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند، مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.