زمان ثبت نام جدید رشته های بدون آزمون
زمان ثبت نام جدید رشته های بدون آزمون

 

زمان ثبت نام جدید رشته های بدون آزمون 

زمان ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های بدون آزمون که پذیرش در آن ها بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد در اطلاعیه های قبلی سازمان سنجش بیستم اسفند ماه 98 اعلام شده بود. اما با توجه به شرایط پیش آمده و همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها عملا ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون امکان پذیر نخواهد بود به همین دلیل دکتر خدایی رییس سازمان سنجش ئر گفتگو با خبرنگاران از از در نظر گرفتن زمان انتخاب رشته و ثبت نام جدید برای رشته های بدون آزمون دانشگاه ها خبر داد. بر اساس صحبت های ایشان با توجه به تغییرات احتمالی در ظرفیت دانشگاه ها و رشته های بدون آزمون شرایط و زمان ثبت نام جدید رشته های بدون آزمون در فروردین ماه 99 اعلام خواهد شد. بر همین اساس روز 18 فروردین 99 اطلاعیه ثبت نام جدید رشته های بدون آزمون برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی روی سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد. شما می توانید با ثبت نام برای مشاوره انتخاب رشته بدون آزمون و اطلاع از شرایط انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی از یک جلسه مشاوره رایگان استفاده کنید

یک جلسه مشاوره رایگان ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی