تکمیل ظرفیت غیر قانونی دانشگاه آزاد
تکمیل ظرفیت غیر قانونی دانشگاه آزاد

 

ورود دبیر شورای سنجش و پذیرش به موضوع تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

دبیر شورای سنجش و پذیرش با ورود به موضوع تکمیل ظرفیت غیر قانونی دانشگاه آزاد، از این دانشگاه درخواست کرد که به مصوبات شورای سنجش احترام بگذارد. دکتر ابراهیم خدایی همچنین خطاب به دانشگاه آزاد گفت که این دانشگاه قانون را رعایت کند و به جای فرافکنی از شورای سنجش و پذیرش مجوز تکمیل ظرفیت بگیرند. دبیر شورای سنجش در واکنش به اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد مبنی بر قانونی بودن پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت در این دانشگاه گفت: در اطلاعیه این دانشگاه مطالب غیر قانونی و خلاف واقع آمده است. دکتر ابراهیم خدایی در ادامه تاکید کرد اطلاعیه ای که در مورد غیر قانونی بودن تکمیل ظرفیت روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است از طرف شورای سنجش و پذیرش بوده است نه سازمان سنجش  و دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود پاسخ دغغه های سازمان سنجش را می دهد. ایشان در ادامه با بیان اینکه طبق قانون مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی ، برنامه ریزی و تصویب مقررات سنجش و پذیرش کلیه دانشگاه های مراکز آموزش عالی بر عهده شورای سنجش و پذیرش قرار داده شده است تاکید کرد که اطلاعیه منتشر شده در سایت سازمان سنجش کاملا قانونی است و مطالب دانشگاه آزاد وجاهت قانونی ندارد. دبییر شورای سنجش و پذیرش تاکید کرد که دبیرخانه بر خلاف میل باطنی اطلاعیه صادر کرده است چرا که دانشگاه آزاد به تذکرات شفاهی و تلفنی شورای سنجش توجه نکرده است. ایشان در ادامه توضیح دادند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه جاری تشکیل شد و بر اساس طرحی که 101 نفر از نمایندگان آن را به امضا رساندند رییس کمیسیون  به این جمع بندی رسید که تمرکز پذیرش از اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو است بنابر این نیازی به قانونگذاری جدید نیست و این یعنی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد غیر قانونی است. 

دکتر خدایی در پایان تاکید کرد: اطلاعیه صادر شده براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده است نه سازمان سنجش. بنابراین دانشگاه آزاد برخلاف قانون، مصوبات هیئت وزیران و همچنین هماهنگی‌های لازم درخصوص پذیرش، با دبیر خانه شورا را انجام نداده است. لذا از همکاران این دانشگاه انتظار می‌رود قانون را رعایت کرده و مطالب حاشیه‌ای در خصوص سازمان سنجش و آموزش کشور را در رسانه‌ها مطرح نکنند.