آمار قبولی آزمون کارشناسی ارشد 98

تعداد شرکت کنندگان ارشد فراگیر پیام نور 97
آمار قبولی آزمون کارشناسی ارشد 98

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، آمار قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد 98 در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی، 249 هزار و 118 نفر می باشد. از این تعداد،۱۵۱ هزار و ۷۳۹ نفر پذیرفته شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) تعداد ۶۸ هزار و ۸۶۵ نفر زن و تعداد ۸۲ هزار و ۸۷۴ نفر مرد و از تعداد ۹۷ هزار و ۳۷۹ نفر پذیرفته شده دانشگاه آزاد تعداد ۴۴ هزار و ۴۴۱ نفر زن و تعداد ۵۲ هزار و ۹۳۸ نفر مرد هستند.

جزئیات آماری آزمون کارشناسی ارشد 98

مشاور عالی سازمان سنجش، جزئیات آماری آزمون کارشناسی ارشد 98 را اعلام کردند. بر اساس این آمار، تعداد ثبت نام کنندگان آزمون کارشناسی ارشد 98، ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب می باشد که این تعداد نسبت به آزمون کارشناسی ارشد 97، ۱۲ هزار و ۹۳۳ نفر کمتر بود. همچنین تعداد ۴۰ هزار و ۷۶۴ نفر در کد رشته امتحانی دوم ثبت نام کرده بودند. از تعداد ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۳۰۸ هزار و ۲۶۳ داوطلب زن و تعداد ۳۰۷ هزار و ۱۸۹ داوطلب مرد بودند. از تعداد ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و تعداد ۹۲ هزار و ۵۷۹ نفر در جلسه آزمون غایب بودند.

از تعداد ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸، تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۹۲ هزار و ۵۷۹ نفر در جلسه آزمون غایب بودند.  از تعداد ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸، تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد، ۴۳۲ هزار و ۷۶۷ نفر در یک کد رشته و تعداد ۲۴ هزار و ۹۷ نفر در دو کد رشته مجاز به انتخاب رشته بودند. از تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ داوطلب مجاز به انتخاب رشته، تعداد ۲۵۳ هزار و ۶۶۵ نفر معادل ۵۵.۵۲ درصد داوطلبان نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند.

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد 98

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ نفر بود که در نهایت تعداد ۱۵۱ هزار و ۷۳۹ نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) و ۹۷ هزار و ۳۷۹ نفر در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شدند.

خلاصه آماری آزمون کارشناسی ارشد 98

آمار ثبت نام کنندگان ۶۱۵ هزار و ۴۵۲ داوطلب
آمار حاضرین ۵۲۲ هزار و ۸۷۳ نفر
آمار غایبین ۹۲ هزار و ۵۷۹ نفر
آمار مجازین ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ نفر مجاز
آمار انتخاب رشته ۲۵۳ هزار و ۶۶۵ نفر
آمار قبولی ۲۴۹ هزار و ۱۱۸ نفر