پذیرش رشته های بدون کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد 98

آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
پذیرش رشته های بدون کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در 5 رشته، بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد. داوطلبان گروه علوم تجربی کنکور سراسری می توانند رشته های «زیست شناسی گیاهی»، «زیست شناسی جانوری»، «شیمی محض»، «مددکاری اجتماعی» و «مدیریت کسب و کارهای کوچک» دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را در پذیرش بدون آزمون انتخاب کنند. متقاضیان این رشته ها می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد  به نشانی azmoon.iau.ac.ir و انتخاب گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی پیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی)، این رشته ها را انتخاب کنند.

رشته زیست شناسی گیاهی: در صورت تمایل جهت مشاوره می توانید با خانم قلی زاده و خانم اشکو به شماره -7-22006660 داخلی 306 تماس حاصل فرمایید.
رشته زیست شناسی جانوری : در صورت تمایل جهت مشاوره می توانید با خانم قلی زاده و خانم اشکو به شماره -7-22006660 داخلی 306 تماس حاصل فرمایید.
رشته شیمی محض : در صورت تمایل جهت مشاوره می توانید با خانم شهری به شماره 22904102 تماس حاصل فرمایید.
رشته مددکاری اجتماعی : در صورت تمایل جهت مشاوره می توانید با آقای فتحی به شماره 22248283 تماس حاصل فرمایید.

رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک: در صورت تمایل جهت مشاوره می توانید با خانم قلی زاده و خانم اشکو به شماره -7-22006660 داخلی 306 تماس حاصل فرمایید.

همچنین متقاضیان این رشته ها می توانند در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 10 صبح الی 16 بعدازظهر با شماره تلفن 09227501781 در تماس باشند.