شرایط انتقالی کنکور سراسری 98 برای فرزندان اعضای هیات علمی 

شرایط انتقالی فرزندان اعضای هیات علمی برای کنکور سراسری 98
شرایط انتقالی فرزندان اعضای هیات علمی برای کنکور سراسری 98

بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ارائه تسهیلات نقل و انتقال به فرزندان اعضای هیات علمی، هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌ گیری درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌ های سراسری ورود به دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزارت علوم و وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می شود و دانشگاه ها باید آن را به اطلاع اعضای هیئت علمی خود برسانند. شرایط انتقالی فرزندان اعضای هیات علمی برای کنکور سراسری 98 همانند شرایط و ضوابط سال گذشته می باشد.

بر اساس این دستورالعمل، پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحاً دانشگاه محل خدمت) عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر، با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور، به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی، در همان مقطع و گروه آزمایشی انتقال یا تغییر رشته دهند.

تغییر رشته و انتقال فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و در صورت عدم وجود رشته به نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی امکان پذیر است.

انتقالی هنگامی امکان پذیر است که داوطلب حد نصاب علمی را برای کد رشته محل مورد تقاضا دارا باشد و از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد در همان رشته و همان مقطع انجام می شود.

انتقال از شبانه به روزانه، از مقطع پایین تر به مقطع بالاتر، از دوره های غیرحضوری، نیمه حضوری و مجازی به دوره حضوری، از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی وابسته به وزارتخانه های بهداشت و علوم غیر مجاز است.

 

دوره قبولی     دوره معرفی
روزانه      به کلیه دوره ها
شبانه (نوبت دوم) به سایر دوره ها به جز روزانه
پیام نور به پیام نور
غیرانتفاعی      به غیرانتفاعی
نیمه حضوری  به نیمه حضوری
مجازی      به مجازی
پردیس خودگردان (بین الملل) به پردیس خودگردان (بین الملل)

 

برای انتقال به موسسات دارای شرایط خاص دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد ضروری است. پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران جهت استفاده از این تسهیلات باید حدنصاب نمره در سهمیه آزاد را کسب کنند. همچنین انتقال در یک شهر امکان پذیر نیست.

انتقال مشروط: اگر فرد هیئت علمی دارای حدنصاب لازم برای انتقال نباشد، در صورت احراز سایر شرایط، سازمان سنجش داوطلب را به صورت انتقال مشروط (میهمان) به دانشگاه مقصد که لزوما باید در شهر محل خدمت عضو هیئت علمی باشد، معرفی می کند.

تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است.

تسهیلات تغییر رشته: تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع یا مقطع پایین تر باشد و در صورتی امکان پذیر است که داوطلب حد نصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا بوده باشد و سایر شرایط را احراز کند.

تبصره ۱: تغییر رشته می تواند در دانشگاه مبدا و یا دانشگاه دیگر باشد.

تبصره ۲: داوطلب نمی تواند در یک دانشگاه تغییر رشته داده، سپس به محل دیگری انتقال یابد، مگر آنکه حدنصاب تغییر رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد.

تبصره ۳: دارا بودن شرایط خاص موسسه مقصد برای داوطلبان جهت تغییر رشته ضروری است.

 

تغییر رشته و انتقال از رشته هایی که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) پذیرش دانشجو انجام می شود به رشته هایی که بر اساس آزمون پذیرش دانشجو صورت می پذیرد، ممنوع است.

 

شرایط انتقالی فرزندان اعضای هیات علمی در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

شرایط انتقالی در آزمون کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته نیز به همین منوال است. این موضوع برای تسهیلات در آزمون جامع علمی کاربردی نیز جهت انتقال و تغییر رشته برقرار است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل اجرایی آمده است که عضو هیئت علمی برای استفاده از این تسهیلات برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری باید پس از اعلام رسمی از سوی سازمان سنجش، اقدام به تهیه مدارک لازم کرده و اسکن آنها را تهیه کرده و از طریق سامانه اینترنتی مربوطه نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کند.

در مورد تغییر رشته و انتقال به یکی از دانشگاه های شهر تهران به این ترتیب عمل می شود که سازمان سنجش پس از اخذ کلیه تقاضاها با توجه به ظرفیت هر یک از کدرشته محل ها بر اساس نمره کل کسب شده در آزمون و محل خدمت عضو هیئت علمی نسبت به توزیع داوطلبان در بین دانشگاه هایی که آن رشته را دارند اقدام می کند.

در صورت عدم وجود ظرفیت امکان معرفی داوطلب وجود ندارد. فرزند عضو هیئت علمی در صورتی که واجد شرایط باشد به صورت مازاد ظرفیت برای معرفی به دانشگاه محل خدمت والدین خود اولویت دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی موظف است نسبت به انتقال و تغییر رشته پذیرفته شدگان آن دانشگاه بر اساس این دستورالعمل اقدام کند.

 

انتقال و تغییر رشته از دانشگاه آزاد به دانشگاه های دولتی و برعکس ممنوع است.

 

شرایط انتقالی کنکور سراسری 98  فرزندان اعضای هیات علمی- پذیرفته شدگان دارای سهمیه ایثارگران و رزمندگان

پذیرفته شدگان دارای سهمیه ایثارگران و رزمندگان اعم از ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد که حائز شرایط استفاده از تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی هستند باید برای استفاده از مفاد این تسهیلات به موارد اعلام شده توجه کنند.

بر اساس این دستورالعمل، داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند. همچنین این دسته از پذیرفته شدگان نمی توانند از انتقال مشروط استفاده کنند.

شرایط اعضای هیئت علمی برای استفاده از تسهیلات انتقالی فرزندان

بر اساس دستورالعمل اجرایی، اعضای هیئت علمی مشمول این دستورالعمل می شوند که شرایط زیر را داشته باشند.

الف) اعضای هیئت علمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کلیه اعضای هیئت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی (در دو حالت اخیر باید به هنگام بازنشستگی یا فوت عضو رسمی وزارتین مذکور بوده باشند) و یا پیمانی به شرط داشتن دو سال سابقه کار به صورت پیمانی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شده باشد.

ب) اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین موسسات غیرانتفاعی: کلیه اعضای هیئت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی این دانشگاه ها و موسسات اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی در صورتی که گزینش علمی و عمومی آنان توسط یکی از وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شده باشد.آن ها باید حکم کارگزینی ممهور به مهر هیئت ممیزه مرکزی را ارائه کنند.

ج) اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی: کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت، ثابت و رسمی با رتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد اعم از شاغل، بازنشسته یا متوفی در صورتی که مورد تایید دفتر تامین هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باشند.

سایر اعضای هیئت علمی به جز موارد تعریف شده در بندهای الف، ب و ج نمی توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.