محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور سراسری 98

کارت ورود به جلسه ارشد فراگیر پیام نور 97

کارت شرکت در کنکور سراسری 98 حاوی اطلاعات ثبت‌ نام، تاریخ و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز یکشنبه 98/04/09 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است.

داوطلبان درباره مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده کردند لازم است اقداماتی را انجام دهند.

محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور سراسری 98 برای کلیه داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی بر مبنای شهرستان محل اقامت فعلی آنان می باشد که در جدول شماره 1 مشخص شده اند و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور سراسری 98 نیز به شرح جدول شماره 2 و 3 می باشد.

 

دانلود جدول شماره 1- شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری 98

دانلود جدول شماره 2 و 3- نشانی محل رفع نقص کارت شرکت در کنکور سراسری 98 

 

داوطلبان متقاضی 2 یا 3 گروه آزمایشی، باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم (گروه­ های آزمایشی هنر وزبانهای خارجی) خود اقدام نمایند. داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­ دار و ارائه آن الزامی است.

مغایرت در مندرجات کارت شرکت در کنکور سراسری 98

داوطلبان کنکور سراسری 98 باید در صورت مغایرت در مندرجات کارت شرکت در کنکور سراسری 98 در زمان های اعلام شده جهت رفع نقص اقدام نمایند.

این داوطلبان در صورتی مغایرت نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، سال و بخش محل اخذ مدرک پیش‌ دانشگاهی، عنوان مدرک پیش‌ دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش‌ دانشگاهی، کد دانش آموزی مقطع پیش‌ دانشگاهی در کارت شرکت در کنکور خود باید برای پیگیری حداکثر تا تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

سوابق تحصیلی کلیه داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی (بخصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشی جدید ۶،۳،۳) از تاریخ ۲۰ تیر ۹۸ برای مشاهده بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در سوابق تحصیلی خود، تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۸ برای پیگیری و اصلاح مغایرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند چنانچه مغایرتی در نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش‌دانشگاهی و وضعیت تحصیلی و اشتغال خود مشاهده نمایند لازم است در سایت سنجش موارد را اصلاح نمایند.این داوطلبان لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴ تیر ۹۸ به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاًح این موارد اقدام کنند. 

داوطلبان در صورتی که مغایرتی در جنسیت، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت، بهیار و نظام آموزشی خود در کارت شرکت در کنکور سراسری 98 مشاهده کردند باید از سه‌ شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله؛ فاقد مُهر عکس، واضح نبودن عکس، درج عکسی به جز عکس داوطلب (اشتباه عکس) و … است باید از از سه‌ شنبه ۱۱ تیر ۹۸ تا چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص‌ حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه کرده و موضوع را دنبال کنند تا مشکل برطرف شود.